Bài viết về: Print Hub
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiểu chi phí sản phẩm của Print Hub

Print Hub là ứng dụng hỗ trợ bán POD giúp người bán kết nối với các bên xử lý đơn hàng mà ShopBase trực tiếp hợp tác. Để dễ hình dung, Print Hub giống như 1 phiên bản lite (rút gọn) của PrintBase, nhưng chỉ dành riêng cho phần xử lý đơn hàng. Bạn có thể tạo cửa hàng trên ShopBase và xử lý đơn thông qua qua Print Hub. Bài viết này sẽ giúp bạn bạn tính tổng giá thành sản phẩm và định giá hợp lý cho các mặt hàng của mình. Sau khi hoàn thành một thiết kế, bạn sẽ nắm được thông tin về chi phí in sản phẩm là bao nhiêu, nhưng sẽ không bao gồm phí vận chuyển hoặc phí thuế.

Catalog price: giá cơ bản của sản phẩm, bao gồm chi phí in ấn của thiết kế lên 1 mặt (mặt trước hoặc mặt sau). Bạn có thể xem giá cho mỗi sản phẩm trong Catalog.

Ví dụ sản phẩm Unisex T-shirt có giá trên Catalog là $4.99
Product cost: chi phí hiển thị ở trang chỉnh sửa thông tin về giá sản phẩm trong quá trình bạn tạo chiến dịch mới là giá thành sản phẩm cuối cùng đã bao gồm chi phí in ấn của tất cả các thiết kế lên tất cả các mặt trên sản phẩm, không bao gồm chi phí vận chuyển và thuế. Nếu sản phẩm của bạn chỉ có 1 mặt, Product cost = Catalog price. Nếu sản phẩm có 2 mặt, Product cost = Catalog price + $5.

Ví dụ, sản phẩm Unisex T-shirt được in 2 vùng là mặt trước và mặt sau thì Product cost sẽ được hệ thống tính là $9.99

Total cost: tổng chi phí liên quan đến sản phẩm được tính theo công thức:

Total price = Product price + Shipping fee

Với Shipping fee là phí vận chuyển, sẽ được tính dựa trên vị trí nhận hàng của khách hàng.

Bạn có thể xem chi phí này bằng cách bấm vào đơn hàng trong mục Print Hub > Manager Orders > All orders.Bài viết liên quanHiểu các trạng thái đơn đặt hàng của Print Hub
Hiểu chính sách giao hàng của Print Hub
Thiết lập thanh toán với Print Hub
Tạo chiến dịch mới với ShopBase (Print Hub) & PrintBase
Xử lý đơn hàng với Print Hub

Cập nhật vào: 17/11/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!