Draft Lựa chọn hình thức vận chuyển POD

E. Chỉnh sửa tên, giá cho chiến dịch và cách hiển thị của chiến dịchSau khi chỉnh sửa thiết kế (và tạo các lựa chọn cá nhân hóa cho chiến dịch), nhấp vào Continue để thay đổi giá sản phẩm và thêm tiêu đề, mô tả, tag (thẻ) và chọn nhà cung cấp phù hợp cho chiến dịch của mình.


Lợi nhuận ước tính (Profit Calculator): Bạn có thể xem lợi nhuận ước tính của chiến dịch dựa trên số lượng sản phẩm bạn muốn bán và Giá bán (Sale price) của sản phẩm.

Lợi nhuận ước tính chỉ mang tính tương đối và có thể khác với lợi nhuận thực tế. Vui lòng tham khảo bài viết này để hiểu cách tính lợi nhuận trên PrintBase.

Giá (Pricing): Bạn có thể chọn nhà cung cấp phù hợp để vận chuyển, điều chỉnh giá bán (Sales price)/so sánh ở mức giá (Compare at price). Bạn cũng có thể đặt giá riêng lẻ cho từng biến thể của sản phẩm.. Và lợi nhuận ước tính sẽ được hệ thống tự động tính dựa trên những sự thay đổi này.

Chọn thị trường mục tiêu (Target market) của bạn: US (Hoa Kỳ và Châu Mỹ), EU (Châu Âu), AU (Úc và Châu Đại Dương), CA (Canada và Mexico), WW (Các quốc gia còn lại).


Sau đó, chọn quốc gia của bạn tại thị trường mục tiêu đã chọn từ danh sách thả xuống.


Chọn phương thức vận chuyển: Shipping from nearest suppliers (Lựa chọn nhà cung cấp khả dụng gần nhất với vị trí người mua) hoặc Shipping from the lowest base cost supplier (Lựa chọn nhà cung cấp dựa trên base cost thấp nhất).


Sau khi chọn Thị trường mục tiêu (Target market), Quốc gia (Countries) và Phương thức vận chuyển (Shipment preference), phí vận chuyển sẽ được cập nhật tương ứng.


PrintBase sẽ tự động đồng bộ hóa đơn vị tiền tệ của cửa hàng và thay đổi giá các sản phẩm trên PrintBase tính theo đơn vị tiền tệ của cửa hàng bằng cách sử dụng tỉ giá hối đoái.

Giá bán được áp dụng cho tất cả các thị trường mục tiêu. Nếu bất kỳ thay đổi nào về giá bán dẫn đến lợi nhuận âm ở một thị trường nhất định, hệ thống sẽ hiển thị các cảnh báo màu đỏ. Trong trường hợp này, bạn phải tăng giá bán để chiến dịch được triển khai.


Tiêu đề (Title): Bạn có thể thêm tiêu đề cho chiến dịch. Số ký tự tối đa cho một chiến dịch là 255.

Miêu tả (Description): Chiến dịch đã bao gồm phần mô tả sản phẩm gốc, bạn có thể thêm mô tả chung tùy ý cho chiến dịch này. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin.

Thẻ (Tags): Bạn có thể thêm thẻ vào chiến dịch của mình và tách từng từ khóa của thẻ bằng dấu phẩy.

Chọn hình ảnh chính của sản phẩm (Select product main image): Bạn có thể chọn sản phẩm chính và màu sắc để thiết kế của bạn được nổi bật nhất.

Chế độ xem trước cho tính năng cá nhân hóa (Personalization preview): Bạn có thể lựa chọn bản xem trước trực tiếp cho chiến dịch này bằng cách chọn (để bật) hoặc bỏ chọn (để tắt) tính năng này.

Facebook Pixel & Conversions API: Nhập Facebook Pixel ID và Access Token cho chiến dịch (nếu cần thiết). Lưu ý: Tính năng này chỉ hoạt động sau khi thiết lập Facebook Pixel chung cho cửa hàng của bạn. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm chi tiết.

Cập nhật vào: 27/03/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!