Bài viết này cũng có sẵn trong:
Khi store của bạn có order mới, PrintBase sẽ xử lý tất cả các bước - từ in ấn, fulfill đến vận chuyển.

Ban đầu, trạng thái của một đơn hàng sẽ là Unfulfilled. Số tiền người mua trả cho đơn hàng (sau khi khấu trừ phí giao dịch và phí vận chuyển) sẽ được thêm vào tài khoản Balance và có thể được xem ở mục Available soon.Khi một đơn hàng bắt đầu được xử lý, ShopBase sẽ thu base cost. Trạng thái đơn hàng lúc đó sẽ được cập nhật thành Processing

Một đơn hàng sẽ được fulfill sau khoảng 4-7 ngày, tùy vào từng loại sản phẩm. Sau đó, trạng thái đơn hàng sẽ được chuyển thành Fulfilled và mã số vận chuyển (tracking number) sẽ được gửi đến người mua để họ có thể theo dõi quá trình vận chuyển.

Chú ý: Đơn hàng trên store của bạn sẽ bị hủy nếu vi phạm quy định về bản quyền trên ShopBase.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!