Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Cập nhật hình ảnh Picture choice thành hình ảnh clipart trên ShopBase

Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh Picture choice thành hình ảnh clipart và sắp xếp chúng thành nhiều thư mục và nhóm để quản lý dễ dàng hơn. Điều này sẽ giúp đơn giản hóa quy trình cá nhân hóa cho các sản phẩm của ShopBase và giảm số lượng yêu cầu tải lên cùng một bộ hình ảnh cho nhiều sản phẩm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cập nhật hình ảnh Picture choice thành hình ảnh clipart chỉ trong một vài bước đơn giản.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > All products và chọn sản phẩm với hình ảnh Picture choice mà bạn muốn cập nhật.


Trong trang chi tiết sản phẩm, thực hiện các thay đổi cho sản phẩm của bạn. Ví dụ: bạn có thể đổi tên của tính năng cá nhân hóa, sắp xếp lại ảnh sản phẩm, v.v..

Khi sản phẩm được cập nhật, thư mục clipart sẽ được tạo tự động chứa tất cả các hình ảnh được sử dụng trong tính năng Picture choice. Sau đó, bạn có thể chọn cách hiển thị hình ảnh clipart theo mong muốn. Bạn có thể tham khảo bài viết này để biết thêm chi tiết về cách thiết lập hình ảnh clipart cho sản phẩm cá nhân hóa.

Trước đây, hình ảnh Picture choice không được sắp xếp vào các thư mục và bạn phải tải hình ảnh lên theo cách thủ công cho từng sản phẩm
Giờ đây, các hình ảnh clipart được sắp xếp thành các thư mục và bạn có thể chọn cách hiển thị chúng trên trang cửa hàng
Bạn có thể nhấp vào Go to clipart library để chỉnh sửa hình ảnh clipart và quản lý các thư mục clipart của bạn. Bạn cũng có thể truy cập vào trang quản lý clipart bằng cách vào Apps > PrintHub > Library > Clipart.

Nhấp vào "Go to clipart library" để chỉnh sửa và quản lý hình ảnh clipart
Trang quản lý clipart cũng có thể truy cập được thông qua ứng dụng PrintHub
Khi nhân bản hoặc sao chép một sản phẩm có tính năng picture choice, hình ảnh picture choice của cả hai sản phẩm đó sẽ tự động được cập nhật thành hình ảnh clipart và được sắp xếp vào một thư mục.
Tất cả lựa chọn cá nhân hóa của sản phẩm sẽ bị vô hiệu hóa trong suốt quá trình cập nhật (thường kéo dài trong khoảng một vài giây) để đảm bảo không xảy ra lỗi.
Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin về hình ảnh clipart.

Bài viết liên quanTổng quan về các tính năng cá nhân hóa của ShopBase
Thiết lập cliparts cho các chiến dịch cá nhân hóa của PrintBase & ShopBase

Cập nhật vào: 31/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!