Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bạn có thể tích hợp mã Facebook pixel vào cửa hàng của mình để hiểu rõ hành vi và truy cập của khách hàng. Mã Facebook pixel thu thập dữ liệu về cách khách hàng truy cập vào trang cửa hàng của bạn, nhờ đó ban có thể lập chiến dịch quảng cáo hiệu quả để tìm kiếm các khách hàng mới.

Trước khi bạn thêm mã Facebook Pixel vào cửa hàng của mình, ban có thể tìm hiểu thêm về Facebook pixel.

Trong bài viết:
A. Tạo một mã Facebook pixel
B. Thêm Facebook pixel ID vào preferences trong cửa hàng của bạn
C. Thêm nhiều mã Facebook pixel ID
D. Khắc phục khi sự kiện trùng lặp
E. Các sự kiện của Facebook pixel

A. Tạo một mã Facebook pixel

Bạn có thể tạo một mã Facebook pixel trên Trình Quản lý Quảng cáo của Facebook. Về các bước để tạo một mã Facebook pixel, bạn có thể xem tại trang Trung tâm Hỗ trợ của Facebook.

B. Thêm Facebook pixel ID vào preferences trong cửa hàng của bạn

Bạn có thể thêm Facebook pixel ID vào preferences trong cửa hàng của bạn trên ShopBase để liên kết mã với cửa hàng của bạn. Việc tích hợp mã này không hề đòi hỏi bạn phải thay đổi code của cửa hàng. Thay vào đó, bạn chỉ cần nhập Facebook pixel ID tại phần preferences trong cửa hàng của bạn.

Hướng dẫn:

Tại trang ShopBase admin, tới trang Online store > Preferences.

Tại mục Facebook Pixel, nhập mã Facebook pixel ID của bạn:

Nếu bạn lần đầu nhập mã, hãy thêm Facebook pixel ID như sau:Nếu bạn muốn đổi mã Facebook pixel hiện tại thành một mã Facebook pixel khác, chọn Change trước khi nhập mã Facebook pixel ID mới.

Nhấn Save.

Sau khi bạn thêm mã Facebook pixel vào cửa hàng của bạn, bạn cần chắc chắn là mã này đang hoạt động trên Trình Quản lý Quảng cáo Facebook của bạn. Tìm hiểu thêm về cách nhận biết Facebook pixel của bạn có hoạt động không trên Trung tâm Hỗ Trợ của Facebook.

Nếu bạn mới thêm một mã Facebook pixel lên cửa hàng của bạn gần đây, bạn cần phải chờ các hoạt động của khách hàng trước khi bạn có thể thấy bất kỳ dữ liệu nào trên Trình Quản lý Quảng cáo Facebook của bạn.

C. Thêm nhiều mã Facebook pixel ID

Tại trang ShopBase admin, tới trang Online Store > Preferences.

Tại mục Facebook Pixel, thêm các Facebook Pixel ID tại đây và các mã được cách nhau bởi dấu phẩy.Việc thêm nhiều Pixel ID trên cửa hàng của bạn có thể làm tăng số sự kiện được ghi lại. Khi gặp phải vấn đề này, bạn cần liên hệ với Trung tâm Hỗ Tợ của Facebook để được giúp đỡ.

Nhấn Save.

Sau khi bạn thêm mã Facebook pixel vào cửa hàng của bạn, bạn cần chắc chắn là mã này đang hoạt động trên Trình Quản lý Quảng cáo Facebook của bạn. Tìm hiểu thêm về cách nhận biết Facebook pixel của bạn có hoạt động không trên Trung tâm Hỗ Trợ của Facebook.

Nếu bạn mới thêm một mã Facebook pixel lên cửa hàng của bạn gần đây, bạn cần phải chờ các hoạt động của khách hàng trước khi bạn có thể thấy bất kỳ dữ liệu nào trên Trình Quản lý Quảng cáo Facebook của bạn.

D. Khắc phục khi sự kiện trùng lặp

Sự kiện mua hàng (Purchase event) được ShopBase ghi nhận và gửi sang cho Facebook bằng mã nguồn của trang web, nếu bạn bật tính năng tự động theo dõi sự kiện mà không cần mã (Track Events Automatically Without Code), điều này dẫn đến các sự kiện trùng lặp được nhận và có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của báo cáo pixel của bạn.

Để tắt tính năng này:
Truy cập Events Manager.Chọn pixel của bạn.
Vào Settings.Chọn OFF phần Track Events Automatically Without Code dưới mục Event Setup.Chọn Stop TrackingConfirm (nếu có)Truy cập Overview >> Purchase >> Manage >> Chọn icon thùng rác >> Delete (nếu có)E. Các sự kiện của Facebook pixel

Khi các hoạt động xảy ra trên cửa hàng của bạn sau khi bạn thêm mã Facebook pixel trên ShopBase, mã này sẽ coi mỗi hoạt động như một sự kiện. Bạn cần sử dụng dữ liệu này để hiểu rõ hơn về cách thức khách hàng tương tác với cửa hàng của bạn. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Sự kiện Tiêu chuẩn và Tùy chỉnh của FacebookPixel tại Trung Tâm Hỗ Trợ Facebook.

Sau khi bạn tích hợp một mã Facebook pixel trên cửa hàng của bạn, mã này sẽ tự động theo dõ 6 loại sự kiện tiêu chuẩn và 4 loại sự kiện tùy chỉnh, với nội dung như sau:

Các Sự kiện Tiêu chuẩn:
Search: Khi khách thực hiện tìm kiếm
ViewContent: Khi khách xem một trang, ví dụ như trang Sản phẩm.
AddToCart: Khi khách thêm một sản phẩm vào giỏ hàng.
InitiateCheckout: Khi khách nhấn vào nút Thanh toán.
AddPaymentInfo: Khi khách điền thông tin thanh toán trên trang Thanh toán.
Purchase: Khi khách hoàn tất giao dịch mua hàng và xem được trang cảm ơn sau khi thanh toán.

Các Sự kiện Tùy chỉnh
CheckoutButtonClicked: Khi khách nhấp vào nút Thanh toán trên Cart Drawler hoặc trang Cart
AddShippingInfo: Khi khách kết thúc bước 1 và nhấn vào nút Tiếp tục tới trang phương thức giao hàng. (Chỉ có tại cửa hàng sử dụng thanh toán 3 bước)
SelectShippingMethod: Khi khách kết thúc bước 2 và nhấn nút Tiếp tục tới trang phương thức thanh toán. (Chỉ có tại cửa hàng sử dụng thanh toán 3 bước)
UseCouponCode: Khi khách sử dụng mã giảm giá thành công.

Nếu bạn muốn thay đổi mã sản phẩm (product ID) đã gửi đến dịch vụ quảng cáo như Facebook, bạn có thể tùy chỉnh mã theo dõi sản phẩm.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!