This article is also available in:
Tệp PSD có thể được dụng để tạo cả campaign cá nhân hóa và và campaign thường trong khi tệp PNG và JPG chỉ có thể tạo campaign thường.

PrintBase hỗ trợ text cá nhân hóa và fulfill các đơn hàng cá nhân hóa trên store của bạn.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước tạo campaign cá nhân hóa với PrintBase.

Bước 1:

Từ dashboard PrintBase, truy cập Artwork library. Đây là mục quản lý toàn bộ các mẫu thiết kế trong store của bạn.

Bạn có thể kéo thả các file ảnh vào mục này hoặc tải mẫu thiết lên bằng cách bấm nút Upload artworks để việc tạo campaign được thuận tiện và tiết kiệm thời gian hơn.

Để bắt đầu tạo campaign, vào mục PSD và chọn mẫu thiết kế mong muốn.Bước 2:

Ở mục Campaign type, chọn Create personalized campaign.

Campaign cá nhân hóa chỉ được tạo khi thỏa mãn hai điều kiện sau.2.1. Select PSD assets

Ở mục này, bạn có thể thêm mẫu thiết kế cho mặt sau của sản phẩm.

Ngoài ra, bạn có thể tải lên font chữ mới cho text cá nhân hóa bằng cách bấm vào Add new fonts để PrintBase có thể tự động render và fulfill theo ý muốn của bạn.2.2. Create custom options

Bạn cần điền vào các mục sau.Name: Bạn có thể đặt tên cho custom option ở mục này (Tên này sẽ không hiển thị ngoài store).
Label: Tên của option sẽ hiển thị ngoài store.
Type: Bạn có thể chọn giữa Text field (sẽ chỉ điền được một dòng text) và Text area (có thể điền nhiều dòng text).
Required: Lựa chọn xem người mua có bắt buộc phải điền vào option này nếu muốn đặt hàng hay không.
Placeholder (tùy chọn): Tin nhắn hiển thị trong ô trống hiện ngay dưới mục Label.
PSD Text Layer: Chọn text layer của mẫu thiết kế cho phép người mua cá nhân hóa.
Font: Chọn trong số các font chữ có sẵn hoặc tải lên font của riêng bạn.

Bạn có thể thêm nhiều custom option cho campaign cá nhân hóa bằng cách bấm Add another option.

Sau khi đã làm xong các bước trên, bấm Create personalized campaign.Các bước tiếp theo làm như khi tạo campaign thường. Bấm Launch sau khi hoàn thành.

Campaign cá nhân hóa sẽ hiển thị trên store của bạn như ảnh dưới.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!