Bài viết về: Website Builder
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Cách sử dụng Variant Picker ở Website Builder

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tùy chỉnh thiết kế của Variant Picker trong Website Builder.

Trong bài viết nàyA. Thêm biến thể sản phẩm
B. Tùy chỉnh Variant Picker trong Website Builder

A. Thêm biến thể sản phẩmTrong trang quản trị, đi tới Products > All products và nhấp vào sản phẩm mà bạn muốn thêm biến thể sản phẩm.


Hướng dẫn thêm biến thể mới sản phẩm: Vui lòng truy cập bài viết để tìm hiểu thêm.

B. Tùy chỉnh Variant Picker trong Website BuilderTab Content

1.1 Trong tab Content của Section: Chọn Data sourceProduct để bạn có thể tùy chỉnh Variant Picker.


1.2. Trong tab Content của Variant Picker: Chọn tab Variant Picker > Content. Theo mặc định, nguồn dữ liệu (Data source) của Variant Picker sẽ là nguồn dữ liệu (Data source) của vùng chứa. Sau khi bạn thay đổi nguồn dữ liệu (Data source) của Variant Picker thành sản phẩm khác khác với sản phẩm của vùng chứa, nguồn dữ liệu (Data source) của vùng chứa sẽ được cập nhật lại giống như của Variant Picker.


Tab Design: Tab này có 2 phần: VariantCommon.

2.1. Variant

Label color: Bạn có thể tùy chỉnh màu của tên biến thể.


Layout: Bạn có thể chọn Button (Các biến thể được hiển thị dưới dạng nút) hoặc Dropdown (Các biến thể được hiển thị dưới dạng danh sách thả xuống).

Giao diện của layout Button
Giao diện của layout Dropdown
Color preview: Bạn có thể hiển thị các biến thể màu thay vì văn bản. Có 3 tùy chọn: None, Color only hoặc Color & Text. Nếu bạn chọn Color only hoặc Color & Text thì tên biến thể phải là 1 trong 4 từ sau: Color, Colors, Colour or Colours.

None
Color only
Color & Text
Image preview: Bạn có thể hiển thị các biến thể dưới dạng hình ảnh thay vì văn bản. Có 3 tùy chọn: None, Image only hoặc Image & Text.

None
Image only
Image & Text
Nếu biến thể tùy chọn có cả mẫu ảnh và mẫu màu thì hệ thống sẽ ưu tiên hiển thị theo mẫu màu. Ví dụ: Nếu bạn chọn Color only / Color & text (ở Color preview) và Image only / Image & text (ở Image preview), hệ thống sẽ ưu tiên Color only hoặc Color & text.

Shape : Bạn có thể tùy chỉnh hình dạng của các biến thể (Hình chữ nhật, Hình tròn hoặc Hình viên thuốc).

Pill shape
Chỉ hiển thị màu, không hiển thị hình ảnh
2.2. Commons*

Bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt chung khác. Vui lòng truy cập bài viết này để tìm hiểu thêm về cách tùy chỉnh các cài đặt chung.Bài viết liên quanKhởi tạo trang web bằng Website Builder
Tùy chỉnh trang chi tiết sản phẩm

Cập nhật vào: 04/11/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!