Bài viết về: Website Builder
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tùy chỉnh trang chi tiết sản phẩm

Dễ dàng cá nhân hóa trang chi tiết sản phẩm bằng Website Builder. Bạn có thể sử dụng layout mặc định của template được áp dụng cho cửa hàng hoặc thiết kế layout riêng theo mong muốn.

Trong bài viết nàyA. Tùy chỉnh trang chi tiết sản phẩm
B. Thiết kế giao diện đặc biệt cho một trang sản phẩm cụ thể

A. Tùy chỉnh trang chi tiết sản phẩmĐi tới Online Store > Design > Customize.


Di chuột đến biểu tượng Page để mở Page Selector hoặc sử dụng phím tắt Cmd + P (trên Mac) hoặc Shift + P (trên Windows) > Chọn Product detail.


Nhấp vào từng khối để chỉnh sửa cài đặt và kéo - thả để di chuyển.

Nếu bạn muốn thêm một khối mới, hãy nhấp vào bảng Insert (biểu tượng + ) hoặc sử dụng phím tắt Cmd + I (trên Mac) hoặc Shift + I (Windows)B. Thiết kế giao diện đặc biệt cho một trang sản phẩm cụ thểTrong Website Builder, nhấp vào biểu tượng Pages > Chọn trang Product detail.


Nhấp vào menu thả xuống > Chọn Create new design.


Ở cửa sổ tiếp theo, các mẫu có sẵn sẽ được hiển thị. Bạn có thể chọn mẫu mong muốn và tủy chỉnh trên đó.


Di chuột vào mẫu trang web để xem trước hoặc sử dụng mẫu đó.

Biểu tượng Preview: Bạn có thể xem trước các mẫu này với các màu sắc và phông chữ khác nhau.

Xem trước
Xem trước với màu sắc và phông chữ khác nhau
Nút Apply: Nhấp vào nút này để áp dụng mẫu thiết kế cho cửa hàng.


Đặt tên cho mẫu này trong trường Name your design. Nhấp vào Create để lưu mẫu. Các mẫu được lưu này bạn có thể sử dụng cho các sản phẩm khác trong cửa hàng.


Tùy chỉnh mẫu chi tiết sản phẩm này trong Website Builder. Vui lòng theo dõi bài viết này để tìm hiểu thêm.

Gán mẫu thiết kế cho các sản phẩm nhất định theo hướng dẫn sau đây:

Tại trang quản trị của cửa hàng > Products > All products > Chọn sản phẩm mong muốn.
Trong phần Page design, chọn mẫu thiết kế bạn muốn gán.


Bạn có thể sử dụng tính năng Cập nhật hàng loạt (Bulk update) để áp dụng mẫu thiết kế cho nhiều sản phẩm cùng lúc để tiết kiệm thời gian. Vui lòng đi đến Products > Bulk update > Lọc sản phẩm và chọn hành động Change product page design. Trong trường tên thiết kế, chọn mẫu thiết kế mong muốn để gán hành động. Vui lòng theo dõi bài viết để tìm hiểu thêm về tính năng Cập nhật hàng loạt.Bài viết liên quanTổng quan về Website Builder
Bắt đầu với Website Builder
Thêm template được tạo bằng Website Builder

Cập nhật vào: 01/02/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!