Bài viết về: Website Builder
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tùy chỉnh Mini Cart ở Website Builder

Mini Cart được mở từ biểu tượng Giỏ hàng ở đầu trang của cửa hàng, giúp khách hàng xem và quản lý các mặt hàng họ đã thêm vào giỏ hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện. Bài viết này hướng dẫn bạn cách hiển thị và chỉnh sửa Mini Cart.

Để cửa hàng của bạn hiển thị Mini Cart, trước tiên bạn cần cài đặt Giỏ hàng của mình để mở Mini Cart. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây.

Sau khi đảm bảo Giỏ hàng của bạn đã chọn Hành động (Action): Mini Cart, bạn sẽ thấy danh sách cài đặt để cài đặt Mini Cart tương ứng.


Price compare: Tùy chọn hiển thị giá so sánh cho sản phẩm.

Tùy chọn Price compare được kích hoạt
Tùy chọn Price compare được tắt
Remove item: Bật/tắt hiển thị nút Remove item. Khi bật lựa chọn này, người mua có thể nhanh chóng xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng, thuận tiện nếu mua 1 sản phẩm với số lượng lớn.

Tùy chọn Remove item khi được kích hoạt
Tùy chọn Remove item khi được tắt
Note: Bật/tắt hiển thị Note (Ghi chú). Lựa chọn này giúp thông báo cho người mua trước khi họ tiến hành thanh toán. Hệ thống mặc định ghi chú trong giỏ hàng là “Phí vận chuyển được tính khi thanh toán” (Shipping fee is calculated at checkout).

Cart buttonCheckout button: Bật/tắt hiển thị nút Cart buttonCheckout button. Khi bật lựa chọn này, Cart button giúp hướng người mua đến trang Giỏ hàng, Checkout button hướng trực tiếp người mua đến trang Thanh toán.

Lưu ý: Nhấp vào giỏ hàng để xem trước Mini cart, nhấp lại lần thứ hai để đóng.

Bài viết liên quanTùy chỉnh giỏ hàng với Website Builder
Tùy chỉnh Cart goal trong Website Builder
Tùy chỉnh Cart drawer trong Website Builder
Tùy chỉnh Cart items trong Website Builder
Tùy chỉnh Checkout form ở Website Builder
Thiết lập tiến trình đơn hàng với Website Builder

Cập nhật vào: 06/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!