Bài viết về: Đơn hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tổng quan về đơn hàng

Sau khi khách đặt hàng, các vấn đề liên quan đến đơn hàng như quản lý tất cả các đơn hàng, xử lý đơn hàng khách đã đặt và các đơn hàng khách chưa hoàn thành thanh toán là một phần quan trọng trong kinh doanh trực tuyến. ShopBase cung cấp cho người bán các công cụ để thực hiện những công việc đó một cách dễ dàng và thuận tiện nhất. Bài viết này sẽ giới thiệu và hướng dẫn bạn sử dụng các công cụ mà ShopBase cung cấp để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn hàng hiệu quả nhất.

Nội dung bài viếtTổng quan quản lý đơn hàng: các thao tác liên quan đến đơn hàng như xem trạng thái đơn hàng, hủy/hoàn tiền hoặc ẩn đơn hàng, v.v..

Tổng quan về xử lý các đơn đặt hàng: các thao tác liên quan đến xử lý đơn hàng (đóng gói hàng, gửi khách hàng cùng mã vận đơn, v.v.) như xử lý đơn hàng thủ công, xử lý đơn hàng qua tệp CSV hoặc qua các ứng dụng ShopBase cung cấp.

Tổng quan về cách xử lý các đơn chưa hoàn thành thanh toán: các thao tác xử lý đơn đặt hàng mà khách chưa hoàn thành thanh toán với mục đích thúc đẩy khách hàng hoàn thành đơn của họ thông qua SMS và email, mang doanh thu về cho cửa hàng.

Bài viết liên quanTổng quan về sản phẩm
Tổng quan về lưu kho
Tổng quan về khách hàng
Tổng quan về ShopBase Balance
Tổng quan trang phân tích cửa hàng

Cập nhật vào: 31/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!