Bài viết về: Website Builder
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập tiến trình đơn hàng với Website Builder

Bài viết này hướng dẫn bạn cách cài đặt các trạng thái của đơn hàng hoàn chỉnh trên trang Thank You, giúp bạn cập nhật thông tin xử lý cũng như ước tính thời gian vận chuyển, giúp người mua nắm rõ thông tin sau khi thanh toán.

Trong bài viết nàyA. Tùy chỉnh giao diện
B. Tùy chỉnh nội dung

A. Tùy chỉnh giao diệnNhấp vào khối Order steps > chọn tab Design .


Type: Bạn có thể chọn hiển thị từng bước theo Số (Number) hoặc theo Biểu tượng (Icon), giúp trang sinh động hơn.


Active backgroundActive content: Bạn có thể tùy chọn màu sắc phù hợp cho các bước và phù hợp với thương hiệu của cửa hàng.


Other settings: Bạn có thể chỉnh sửa các cài đặt khác của khối. Vui lòng tham khảo bài viết này.B. Tùy chỉnh nội dungTheo mặc định, hệ thống sẽ hiển thị 4 bước xử lý đơn hàng. Tuy nhiên, bạn có thể thêm, xóa, chỉnh sửa nội dung và tùy chỉnh thời gian cập nhật mỗi trạng thái.


Add item: Bạn có thể thêm nhiều bước hơn. Tuy nhiên để giữ nội dung ngắn gọn và phù hợp nhất có thể, bạn chỉ có thể thiết lập tối đa 6 bước.Bài viết liên quanTùy chỉnh giỏ hàng với Website Builder
Tùy chỉnh Cart goal trong Website Builder
Tùy chỉnh Mini Cart ở Website Builder
Tùy chỉnh Cart drawer trong Website Builder
Tùy chỉnh Cart items trong Website Builder

Cập nhật vào: 06/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!