Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập hình ảnh thu nhỏ cho biến thể sản phẩm

Với ShopBase, bạn có thể nhóm các biến thể sản phẩm khác nhau thành các nhóm riêng biệt dựa trên các đặc điểm chung (chẳng hạn như màu sắc và kích thước). Mỗi nhóm sẽ hiển thị một hình ảnh mẫu (hoặc hình ảnh mẫu về màu sắc đối với tính năng Color Swatches. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập hình ảnh mẫu (swatches) cho biến thể sản phẩm.

Ví dụ về hình ảnh mẫu (swatches) cho biến thể sản phẩm

Nội dung bài viếtA. Tạo hình ảnh mẫu cho biến thể sản phẩm
B. Bật tính năng hiển thị hình ảnh mẫu cho biến thể sản phẩm

A. Tạo hình ảnh mẫu cho biến thể sản phẩmTại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > All products và chọn sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.


Trong mục Variant, thêm hình ảnh biến thể để tạo hình ảnh mẫu. Vui lòng tham khảo bài viết này về cách thiết lập hình ảnh biến thể cho sản phẩm.


Sau đó, tích chọn Group your variant by this option và chọn tùy chọn biến thể theo mong muốn. Các biến thể sẽ được chia thành các nhóm, và tùy chọn biến thể sẽ hiển thị hình ảnh sản phẩm trên trang sản phẩm.


Nhấp vào Save changes để lưu thay đổi..

B. Bật tính năng hiển thị hình ảnh mẫu cho biến thể sản phẩmTại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Themes. Chọn chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize.


Trong tab Settings, nhấp vào Product.


Tiếp theo, tích chọn Enable variant group swatches.

Tại Options settings > Swatches, chọn Enable variant group swatches.


Tiếp theo, thiết lập chọn các biến thể dưới dạng các nút (Buttons).

Đi đến Variant style (Option Style), chọn Buttons.


Nhấp vào Save khi hoàn thành.

Mỗi biến thể phải có ít nhất một hình ảnh. Nếu biến thể sản phẩm không có ảnh, tính năng Swatches sẽ không được hiển thị.
Các hình ảnh mẫu (cho cả biến thể sản phẩm và Color swatches) có thể được hiển thị cho bất kỳ tùy chọn biến thể nào trong danh sách tùy chọn nếu chúng được thiết lập chính xác.
Nếu tùy chọn Swatches đầu tiên là Color, hình ảnh sản phẩm sẽ được hiển thị thay vì Color Swatches.
Theo mặc định, sản phẩm sẽ được nhóm theo tùy chọn đầu tiên (khi nhập và thêm sản phẩm).

Bài viết liên quanThêm biến thể mới cho sản phẩm
Thiết lập Color Swatches cho sản phẩm với Theme Editor
Thiết lập hình ảnh của biến thể cho sản phẩm của bạn

Cập nhật vào: 16/05/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!