Bài viết này cũng có sẵn trong:
Swatches là tính năng cho phép bạn nhóm các sản phẩm khác nhau thành các nhóm riêng biệt dựa trên các đặc điểm chung (chẳng hạn như màu sắc và kích thước). Color swatches là những hình ảnh mẫu được sử dụng để mô tả màu sắc, họa tiết cho biến thể sản phẩm.
Ví dụ: một sản phẩm có cùng nội dung in trên áo, nhưng được in trên những sản phẩm khác nhau, có các mẫu như sau:Tính năng này hiện chưa hỗ trợ cho chủ đề Bassy.

Nội dung bài viết

A. Các lưu ý trước khi tạo Color Swatches
B. Bật tính năng hiển thị Color Swatches trên trang sản phẩm

A. Các lưu ý trước khi tạo Color Swatches

Tên của các nhóm sản phẩm có thể đặt là Color, Colors, Colour, hoặc Colours (không phân biệt chữ hoa hay chữ thường).
Giá trị màu phải được lấy dựa theo danh sách tổng hợp này. Bạn có thể thêm các ký tự (ví dụ như dấu cách, dấu gạch ngang), hệ thống sẽ loại bỏ những ký tự đó khi đối chiếu với các tên màu được hỗ trợ (không phân biệt chữ hoa hay chữ thường).
Nếu giá trị màu của sản phẩm không phải là giá trị được hỗ trợ, chúng tôi sẽ không hiển thị màu cho sản phẩm này
ShopBase hỗ trợ tất cả các màu từ Burgerprint, Gearment, Gearlaunch.

Vui lòng tham khảo danh sách này để tìm mã màu và tên màu được hỗ trợ trên ShopBase.

B. Bật tính năng hiển thị Color Swatches trên trang sản phẩm

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes > Customize.Đối với chủ đề Inside: Tại Settings > chọn Product.Đối với chủ đề Roller: Có 2 cách để bật tính năng tạo hình ảnh mẫu:

Bạn có thể đi tới Section > Product > Theme settings và chọn Buttons.Cách thứ hai, bạn có thể đi tới Settings > Product > Product form và chọn ButtonsKéo xuống mục Swatches, tích chọn Enable color swatches.Nhấp vào Save để lưu thay đổi.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!