Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập email alias cho các tên miền do ShopBase quản lý

Email alias là một địa chỉ email phụ mà bạn có thể sử dụng cho mục đích nhất định, các emails được gửi đến địa chỉ này sẽ đi đến hòm thư chính do bạn cài đặt. Ví dụ: bạn có thể có các địa chỉ email khác nhau cho các liên hệ riêng tư, công việc, nhận thư thông báo và đăng ký tài khoản trực tuyến, v.v. Tất cả các emails được gửi đến những địa chỉ emails khác nhau này đều được chuyển tiếp đến một hoặc nhiều tài khoản chính được thiết lập.

Không cần phải mua hoặc thiết lập email alias ở nơi khác, ShopBase hiện cung cấp dịch vụ chuyển tiếp email khi bạn mua tên miền từ ShopBase. Vui lòng làm theo các hướng dẫn sau để thiết lập email alias khi mua tên miền từ ShopBase.

Hướng dẫnTrước khi thiết lập email alias, vui lòng làm theo hướng dẫn để mua tên miền từ ShopBase trong bài viết này.

Khi bạn đã mua thành công tên miền từ ShopBase, bạn sẽ được chuyển đến trang chi tiết tên miền, mục Email Forwarding sẽ được hiển thị ngay phía dưới mục Registrar information.


Bạn cũng có thể truy cập vào Online store > Domains > ShopBase-managed domains từ trang quản trị ShopBase, và bấm chọn vào tên miền mà bạn muốn thiết lập Email Forwarding.Nhập email alias bạn muốn tạo và địa chỉ email nhận thư mà bạn muốn chuyển tiếp.

Hậu tố của email alias cần trùng với tên miền của bạn. (Vui lòng xem ví dụ trong ảnh bên dưới)
Địa chỉ email nhận thư là hòm thư riêng của bạn và không được trùng với email alias.Sau khi nhập email alias đầu tiên và địa chỉ email nhận thư, nhấp vào Save để kích hoạt dịch vụ Email Forwarding. Lưu ý rằng email alias đầu tiên có thể mất vài phút để kích hoạt.

Bạn có thể tiếp tục thêm các email alias khác bằng cách nhấp vào Add another email alias. Bạn có thể thêm tối đa 25 cặp email chuyển tiếp, mỗi cặp có tối đa 5 email alias được chuyển tiếp đến 5 địa chỉ email nhận thư.Bạn không thể chỉnh sửa email alias và địa chỉ email nhận thư. Tuy nhiên, bạn có thể xóa những emails đang có và thêm mới vào sau.

Nếu bạn kết nối tên miền do ShopBase quản lý với cửa hàng PrintBase/PlusBase, một email alias mặc định dưới dạng support@yourcustomdomain sẽ được tạo tự động và chuyển tiếp đến hòm thư hỗ trợ của ShopBase tại support@shops-support.com để chúng tôi tiến hành hỗ trợ khách hàng. Khi bạn mua tên miền từ ShopBase và kết nối vào cửa hàng PrintBase, sẽ có thông báo cho dịch vụ Email Forwarding hiển thị như các ảnh dưới đây:

Thông báo khi mua tên miền từ ShopBase nếu bạn kết nối với cửa hàng PrintBase

Thông báo khi kết nối tên miền do ShopBase quản lý với cửa hàng PrintBase
Nếu một tên miền do ShopBase quản lý được thiết lập là Primary domain (tên miền chính) trong cửa hàng PrintBase, email alias được tạo tự động sẽ được hiển thị trong mục Contact us phía cuối trang cửa hàng.
Sau khi miền được kết nối với cửa hàng PrintBase/PlusBase, nút Manage trong trang tên miền và nút Manage DNS trong trang chi tiết miền chuyển hướng đến Reseller Club sẽ bị vô hiệu hóa vì ShopBase sẽ giúp bạn thiết lập tất cả các cài đặt cho miền và email alias cho cửa hàng của bạn.

Thông báo về nút 'Manage' hiển thị trong trang tên miền bị vô hiệu hóa

Thông báo về nút` Manage DNS` trong trang chi tiết miền tại cửa hàng PrintBase/PlusBase bị vô hiệu hóa

Bài viết liên quanMua một tên miền từ ShopBase
Thêm tên miền có sẵn vào cửa hàng

Cập nhật vào: 13/04/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!