Bài viết này cũng có sẵn trong:
Với ShopBase, bạn có thể thêm các tabs bổ sung trên trang sản phẩm. Các tabs này sẽ hiển thị cùng với tab mặc định "Description" trên trang sản phẩm. Bạn có thể tùy chỉnh những tabs này để sử dụng cho việc thêm các bảng báo giá, tài liệu kỹ thuật hoặc các câu hỏi thường gặp về sản phẩm. Để thêm các tabs bổ sung trên trang sản phẩm, vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây.

Thiết lập này hiện chưa hỗ trợ cho chủ đề Bassy.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes. Nhấp vào Customize tại chủ đề bạn muốn chỉnh sửa.


Trong tab Settings, chọn Product.


Trong mục Tabs, nhấp vào Additional tab mà bạn muốn thêm và chỉnh sửa, hoặc nhấp vào Add tab để thêm một tab mới.


Nhấp Save khi hoàn thành.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!