Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập các tabs bổ sung trên trang sản phẩm

Với ShopBase, bạn có thể thêm các tabs bổ sung trên trang sản phẩm. Các tabs này sẽ hiển thị cùng với tab mặc định "Description" trên trang sản phẩm. Bạn có thể tùy chỉnh những tabs này để sử dụng cho việc thêm các bảng báo giá, tài liệu kỹ thuật hoặc các câu hỏi thường gặp về sản phẩm. Để thêm các tabs bổ sung hoặc tabs thu gọn trên trang sản phẩm, vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây.

Nội dung bài viếtA. Các tabs bổ sung trong chủ đề Roller
B. Các tabs thu gọn trong chủ đề Inside

A. Các tabs bổ sung trong chủ đề RollerTại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes. Nhấp vào nút Customize bên cạnh chủ đề bạn muốn chỉnh sửa.


Trong menu thả xuống, chọn Product.


Trong mục Product, nhấp chọn block Additional tab nếu bạn muốn chỉnh sửa tab hiện có.

Tab bổ sung trong chủ đề Roller
Nhấp vào Add block và chọn Additional tab để thêm một tab mới.

Nhấp vào "Add block"...
và chọn "Additional tab".
Nhấp vào Save sau khi hoàn thành.

B. Các tabs thu gọn trong chủ đề InsideTại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes. Nhấp vào Customize bên cạnh chủ đề bạn muốn chỉnh sửa.


Trong menu thả xuống, chọn Product.


Trong mục Product, nhấp chọn block Collapse tab nếu bạn muốn chỉnh sửa tab hiện có.

Tab thu gọn trong chủ đề Inside
Nhấp vào Add block và chọn Collapse tab để thêm một tab mới.

Nhấp vào "Add block"...
...và chọn "Collapse tab"
Nhấp vào Save sau khi hoàn thành.

Bài viết liên quanTổng quan về Chủ đề trên cửa hàng

Cập nhật vào: 19/10/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!