Bài viết này cũng có sẵn trong:
Với Klaviyo, bạn có thể thêm khối sản phẩm từ cửa hàng vào biểu mẫu email bằng tính năng Populate from Feed hay Select from Catalog.

Email Preview

ShopBase Product Feed đặc biệt hỗ trợ tính năng Select from Catalog này.

Hướng dẫn tạo Klaviyo Product Feed tại Shopbase admin có thể được tham khảo tại đây


Trong bài này:

A. Cách thêm Catalog Source

B. Yêu cầu kích hoạt tính năng Product block

C. Cách tạo Email campaigns với khối sản phẩm


A. Cách thêm Catalog Source

Đăng nhập vào tài khoản Klaviyo của bạn.
Truy cập Catalog Source dashboard (click here)
Chọn Add Source
Paste Klaviyo Feed link mà ShopBase đã tạo vào trường Source URL.
Chọn Define Sources để lưu lại.

B. Yêu cầu Product block

Bạn lưu ý rằng Product Block sẽ không mặc định có tại tài khoản của bạnBạn cần liên hệ với hỗ trợ của Klaviyo để yêu cầu kích hoạt tính năng Product block cho tài khoản của bạn.

Cách tạo Email campaigns với khối sản phẩm

Sau khi tính năng Product block đã được thêm vào tài khoản của bạn, Bạn có thể dễ dàng add thêm khối sản phẩm vào email.

Hướng dẫn:
Truy cập Email Templates dashboard
Mở một mẫu Email đã được tạo hoặc chọn Create Template nếu bạn muốn tạo mới:


Kéo Product block từ mục bên trái vào phần email preview ở bên phải màn hìnhTại mục bên trái màn hình, Chọn Select from Catalog >> Browse for ProductsTất cả sản phẩm tại ShopBase feed của bạn sẽ xuất hiện tại đây và bạn có thể chọn một trong những sản phẩm này để sử thiết lập email của bạn.Bạn có thể tham khảo huớng dẫn chi tiết này của Klaviyo để thiết kế tính năng product block trên email.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!