Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thêm hình ảnh cho phần Testimonials

Customer Testimonial là phần hiển thị đánh giá của khách hàng về cửa hàng của bạn, hiển thị ngay ở trang chủ. Thêm hình nền cho phần Customer Testimonial là một cách hay để trang trí trang chủ của bạn hoặc giới thiệu hình ảnh thực tế về sản phẩm của bạn đang được khách hàng sử dụng và đánh giá cao, điều này có thể giúp xây dựng lòng tin của khách hàng một cách hiệu quả.Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Theme và nhấp vào Customize.


Đi tới mục Customer testimonial và nhấp vào block Customer's Name (đối với chủ đề Inside) / Testimonial (đối với chủ đề Roller).


Nếu mục này chưa có trong trang, đi tới cuối danh sách các mục và nhấp vào Add section. Sau đó, chọn mục Customer testimonial để thêm một mục mới vào trang.

Nhấp vào "Add section"...
...và chọn "Customer testimonial".
Sau đó, nhấp vào block Customer's Name (đối với chủ đề Inside) / Testimonial (đối với chủ đề Roller).
Trong mục Background image, nhấp vào Upload file để tải hình ảnh từ thiết bị của bạn hoặc nhấp vào or select from your library để chọn một hình ảnh có sẵn từ thư viện trên ShopBase.


Trong chủ đề Roller, vui lòng đảm bảo rằng tùy chọn Use image được tích. Bạn có thể bỏ tích tùy chọn Darken background image nếu muốn.


Nhấp vào Save sau khi hoàn thành.
Tính năng này hiện chưa hỗ trợ cho chủ đề Bassy.

Bài viết liên quanTổng quan về Chủ đề trên cửa hàng

Cập nhật vào: 31/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!