Bài viết này cũng có sẵn trong:
Customer Testimonial là phần hiển thị đánh giá của khách hàng về cửa hàng của bạn, hiển thị ngay ở trang chủ. Thêm hình nền cho phần Customer Testimonial là một cách hay để trang trí trang chủ của bạn hoặc giới thiệu hình ảnh thực tế về sản phẩm của bạn đang được khách hàng sử dụng và đánh giá cao, điều này có thể giúp xây dựng lòng tin của khách hàng một cách hiệu quả.Lưu ý:

Phần này chỉ áp dụng với Roller theme.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store >> Theme

Chọn Customize Roller theme


Chọn Customer testimonial ở cột trái


Trong mục Content nhấn vào chữ Customer testimonial


Trong mục Background image ấn Upload image hoặc select from gallery


Bỏ chọn Darken background image.

Ấn Save để lưu.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!