Bài viết về: Website Builder
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo biểu mẫu với Website Builder

Biểu mẫu của ShopBase giúp thu thập thông tin bạn cần để quản lý và phát triển cửa hàng của mình. Bạn có thể gắn biểu mẫu trực tiếp vào trang web của mình để thu thập khách hàng tiềm năng hoặc người đăng ký hoặc một biểu mẫu độc lập để giúp khách hàng liên hệ với bạn.

Khi thiết kế cửa hàng, bạn có thể dễ dàng thêm biểu mẫu vào trang hiện tại của mình. Hãy đảm bảo bạn có mục tiêu rõ ràng khi bắt đầu tạo biểu mẫu của mình.

Trong bài viết nàyA. Thiết kế biểu mẫu
B. Tùy chỉnh nội dung biểu mẫu
C. Tạo quy tắc cho biểu mẫu của bạn
D. Xem dữ liệu gửi biểu mẫu

A. Thiết kế biểu mẫuTừ trang quản trị cửa hàng, đi đến Online Store > Design > Current template > Customize.


Nhấp vào + > Tìm kiếm Form và kéo đến vị trí mong muốn.


Nhấp vào tab Design (Thiết kế) và bắt đầu tùy chỉnh biểu mẫu của bạn.


Chọn Layout desktop (Bố cục) cho biểu mẫu của bạn.

One column (Một cột): Các trường biểu mẫu sẽ theo thứ tự dọc. Điều này sẽ giúp khách truy cập dễ dàng điền vào biểu mẫu vì các trường được sắp xếp liên tiếp thành 1 cột.


Two-column (Hai cột): Các trường biểu mẫu sẽ nằm trong 2 cột. Tuy nhiên, sẽ có một số trường chỉ được nằm trong 1 cột vì cần khoảng trống để viết (Ví dụ: Text area, Checkbox, Radio, Selection). Bố cục này sẽ hữu ích nếu bạn có nhiều trường khác nhau và một số trường chỉ yêu cầu điền thông tin ngắn gọn (Ví dụ: Số điện thoại, Tên, Họ) và bạn muốn tối ưu hóa không gian biểu mẫu.


Inline: Các trường trong biểu mẫu được tạo riêng để thu thập Subscription, Leads và bạn chỉ có thể thêm tối đa 3 trường thông tin. Bố cục này sẽ hữu ích nếu biểu mẫu trong popup hoặc thanh thông báo announcement bar khớp với nhau để khách hàng tiềm năng, người đăng ký và khách truy cập không bắt buộc phải điền thêm thông tin.


Dù lựa chọn hiển thị theo bố cục nào, thông tin email luôn là trường thông tin bắt buộc. Các cài đặt thiết kế về cơ bản giống với thiết lập của các khối khác

B. Tùy chỉnh nội dung biểu mẫuBạn có thể thu thập thông tin từ khách truy cập trang web bằng cách thêm và chỉnh sửa các trường biểu mẫu.

Đi tới phần tab Content (Nội dung) > Custom field và chọn thôn tin muốn hiển thị.


Địa chỉ email là trường thông tin bắt buộc trong tất cả các biểu mẫu để ShopBase có thể lưu dữ liệu biểu mẫu của bạn.

Thêm trường thông tin mới: Nhấp vào Add field (Thêm trường thông tin) và chọn loại thông tin mong muốn.


Thêm các trường Personal information (Thông tin cá nhân) vào biểu mẫu để thu thập thông tin liên hệ từ khách truy cập trang web. Các thông tin này rất hữu ích vì dữ liệu được thu thập sẽ tự động được lưu vào danh sách liên hệ của bạn. Nếu khách hàng tiềm năng điền vào trường liên hệ thì một thẻ liên hệ mới sẽ được tạo với thông tin trong trang tổng quan của bạn. Các trường thông tin bạn có thể thêm vào biểu mẫu của mình bao gồm:

First Name (Tên)
Last Name (Họ)
Email
Phone Number (Số điện thoại)

Các trường thông tin khác là những thông tin phổ biến mà bạn có thể thêm vào, chẳng hạn như:

Text fields (thông tin dạng văn bản ngắn)
Text area fields (thông tin dạng văn bản dài)
Các lựa chọn như Checkbox, Dropdown lists hoặc Radio.


Edit field: tùy vào chức năng, mỗi trường thông tin sẽ có cách chỉnh sửa khác nhau. Tuy nhiên, có một số quy tắc cơ bản để chỉnh sửa.

Thêm Label (Nhãn) vào các trường thông tin của bạn.
Thêm Placeholders (Chuỗi kí tự gợi ý)
Required (Bắt buộc): yêu cầu bắt buộc khách truy cập trang điền thông tin.
Đối với một số trường thông tin có tùy chọn để chọn, bạn sẽ phải thêm tùy chọn theo cách thủ công.


Reorder a field (Sắp xếp thứ tự): Nhấp và kéo một trường thông tin để di chuyển lên hoặc xuống theo thứ tự câu hỏi của biểu mẫu.


Delete field (Xóa) : Nhấp vào Delete để xóa thông tin.C. Tạo quy tắc cho biểu mẫu của bạnBạn có thể tạo quy tắc cho biểu mẫu của mình trong tab Content (Nội dung).

Form name (Tên biểu mẫu): Để phân biệt giữa các biểu mẫu bạn đã tạo, bạn phải điền Form name. Tên biểu mẫu này được hiển thị trong trang quản trị sau khi khách truy cập hoàn tất biểu mẫu, và sẽ không được hiển thị cho khách truy cập. Các Form name bắt buộc phải khác nhau. Các tên này có thể được đặt dựa trên mục đích của biểu mẫu (Ví dụ: Thu thập người đăng ký, Liên hệ với chúng tôi…).


Save form as (Lưu biểu mẫu): tính năng này giúp bạn xác định cách lưu trữ thông tin biểu mẫu của bạn. Bạn có thể chọn Save contact (Lưu liên hệ) (Sau khi khách truy cập điền vào biểu mẫu trên trang web của bạn, một liên hệ sẽ được tạo trong Contact List) hoặc bạn cũng có thể chọn Save contact & send form to mail (Lưu liên hệ và gửi biểu mẫu đã tới hộp thư của bạn để theo dõi).


After submit (Sau khi hoàn tất): Đây là kết quả sau khi khách truy cập hoàn tất việc biểu mẫu:

Show success message (Hiển thị thông báo thành công): Tùy chọn này sẽ chỉ lưu dữ liệu khách truy cập vào Contact list của bạn.
Show coupon code (Hiển thị mã giảm giá): Tùy chọn này sẽ giúp bạn hiển thị một số mã giảm giá ở cuối mà vẫn lưu được thông tin khách truy cập.
Redirect to a URL link (Chuyển hướng đến liên kết URL): Tùy chọn này sẽ giúp khách truy cập được dẫn đến trang web bạn muốn để mua hàng hoặc xem quảng cáo của bạn.
Mỗi tùy chọn sẽ yêu cầu bạn điền Message (Thông báo) và Button label (Nhãn nút) để đồng bộ hóa với biểu mẫu của bạn.


Send contact to third-party email provider (Gửi liên hệ đến nhà cung cấp email bên thứ ba): Gửi dữ liệu khách truy cập đến một số ứng dụng mà ShopBase đã tích hợp bao gồm MailChimpKlaviyo. Tuy nhiên, trước tiên bạn cần kết nối MailChimpKlaviyo với ShopBase để gửi dữ liệu đến các ứng dụng đó.


Opt-in option (Tùy chọn tham gia)D. Xem dữ liệu gửi biểu mẫuKhi bạn đã cài đặt hiển thị biểu mẫu trên trang web của mình, tất cả dữ liệu điền vào biểu mẫu sẽ được lưu trong Contact information (Thông tin liên hệ). Bạn có thể truy cập Contacts > All Contacts > Chọn lọc filter theo Form (Biểu mẫu) để biết có bao nhiêu khách truy cập đã hoàn thành biểu mẫu của bạn.


Bạn cũng có thể xem thông tin hoàn thành biểu mẫu mới nhất (Latest submission) của từng khách truy cập bằng cách nhấp vào tên của từng khách truy cập.


Nếu bạn muốn xem các lần điền biểu mẫu riêng biệt, bạn có thể xuất dữ liệu biểu mẫu từ Contacts bằng cách nhấp vào Export và chọn xuất bằng Form submissionBài viết liên quanBắt đầu với Website Builder
Khởi tạo trang web bằng Website Builder
Hiểu về thiết lập giao diện trên Website Builder
Thiết lập mục (section) trên Website Builder
Thiết lập khối (block) trên Website Builder
Chọn và tùy chỉnh các template trang bằng Website Builder

Cập nhật vào: 06/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!