Bài viết này cũng có sẵn trong:
Tôi có thể tìm size chart và báo giá ở đâu?

Size chart nằm ở phần mô tả sản phẩm trên trang sản phẩm của bạn. Thông tin báo giá cho từng sản phẩm hiển thị trong phần Catalog và mục Pricing khi bạn tạo campaign.

Tôi có thể sử dụng mockup của mình không?

Có. Bạn có thể tải mockup của riêng bạn lên các trang sản phẩm trên store PrintBase bằng cách vào mục Campaigns > Catalog > Explore the Mockup Library.Sau khi launch campaign, tôi còn có thể chỉnh sửa campaign đó không?

Có. Bạn chỉ cần vào mục Campaigns > All campaigns > Bấm chọn một campaign là có thể chỉnh sửa tên, miêu tả, giá, hình ảnh và campaign url.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!