Bài viết này cũng có sẵn trong:
ShopBase Payments - cổng thanh toán nội bộ được phát triển bởi ShopBase - giúp giảm thiểu rủi ro tài khoản bị khóa và đẩy nhanh thời gian xử lí thanh toán. Cổng thanh toán này hỗ trợ 39 quốc gia trên toàn thế giới với nhiều tính năng ưu việt cho các gian hàng thương mại điện tử của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách điền đơn đăng ký ShopBase Payments

Nội dung bài viết

A. Cách đăng ký ShopBase Payments
B. Đăng ký ShopBase Payments theo diện cá nhân
C. Đăng ký ShopBase Payments theo diện công ty

A. Cách đăng ký ShopBase Payments

Đi tới Settings > Payment Providers


Nhấp Register for ShopBase Payments account


Trong đơn đăng ký, vui lòng điền thông tin của bạn vào các phần bắt buộc sau: Business details, Personal details, Customer billing statement, and Banking information.

B. Đăng ký ShopBase Payments theo diện cá nhân
Tại Business details, chọn Country theo quốc tịch của bạn.Tại Business type, chọn Individual/sole proprietorshipTại Address, vui lòng điền thông tin của bạn theo giấy tờ xác minh danh tính trong danh sách quốc gia mà ShopBase Payments hỗ trợ.Tại Personal details, điền thông tin tương ứng với thông tin trong Business details.Tải ảnh chụp bạn cùng giấy tờ xác minh danh tính của mình trong mục A picture of you with ID document.Bạn có thể điền các thông tin còn lại trong đơn đăng ký theo thông tin cá nhân của mình.C. Đăng ký ShopBase Payments theo diện công ty

Tại Business details, điền thông tin theo đăng ký kinh doanh của công ty bạn.Tại Personal details, điền thông tin theo giấy tờ xác minh danh tính của người đại diện công ty (ví dụ: giám đốc, cổ đông, v.v.). Không bắt buộc phải trùng khớp với địa chỉ đã đăng ký kinh doanh.Tải ảnh chụp bạn cùng giấy tờ xác minh danh tính của mình trong mục A picture of you with ID document tương ứng với thông tin bạn đã nhập.Bạn có thể điền các thông tin còn lại trong đơn đăng ký theo thông tin cá nhân của mình.Nếu khách hàng có quyền công dân thuộc 39 nước mà ShopBase Payments hỗ trợ thì có thể tùy chọn đăng ký ShopBase Payments theo Diện cá nhân hoặc Diện Công ty.
Nếu khách hàng không có quyền công dân thuộc 39 nước ShopBase Payments hỗ trợ thì chỉ có thể đăng ký ShopBase Payments theo Diện Công ty. Công ty này phải được đăng ký kinh doanh tại 1 trong 39 nước mà ShopBase Payments hỗ trợ..

Bài viết liên quan

Hiểu về ShopBase Payments
Đăng ký ShopBase Payments
Cổng ShopBase Payments - Các câu hỏi thường gặp
Chính sách ShopBase Payments
Điều khoản sử dụng ShopBase Payments
Danh sách các nước được hỗ trợ mở cổng ShopBase Payments
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!