Bài viết về: Về PlusBase
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiểu về lý do hoàn tiền/thu phí/tạm giữ tiền trong trang chi tiết đơn hàng PlusBase

Trong quá trình xử lý đơn hàng, PlusBase thường xuyên phải đối mặt với những vấn đề phát sinh không mong muốn, chẳng hạn như vấn đề về nhà cung cấp, hết hàng, hủy đơn hàng, những lo ngại liên quan đến chất lượng sản phẩm và các vấn đề khác. Điều này yêu cầu PlusBase phải tiến hành hoàn tiền hoặc thu thêm chi phí phát sinh tương ứng. Sau khi khoản hoàn trả/thu phí đã được xử lý, trong trang chi tiết đơn hàng sẽ hiển thị lý do thực hiện các khoản phí đó. Để hiểu rõ hơn chi tiết các khoản hoàn tiền/thu phí cũng như các thông tin liên quan, vui lòng xem bảng bên dưới.

Hủy đơn hàng

Lý doChi tiếtPhương án xử lý
CC01_Order canceled due to Buyer's request - Deduct Seller's profit.Người mua hủy một số sản phẩm hoặc toàn bộ đơn hàng.Thu lại lợi nhuận.
CC02_Order canceled due to the item was out of stock - Deduct Seller's profit - Detail about this issue is in PlusBase's in-store notification or email sent to Seller.Sản phẩm hết hàng, không có nhà cung cấp thay thế. PlusBase đã thông báo đến Người bán nhưng Người bán không phản hồi hoặc không cung cấp được link sản phẩm mới.Thu lại lợi nhuận. Với các SO bị hết hàng do PlusBase chậm xử lý (quá 7 ngày làm việc kể từ khi phát sinh đơn hàng), PlusBase sẽ không thu lại lợi nhuận từ Người bán với các đơn hàng bị chậm trả báo giá hoặc chậm xử lý -> Vui lòng xem lý do CC15.
CC03_ Order canceled due to fraudulent signals - Deduct Seller's profit.Đơn hàng gian lận bởi Người bán hoặc Người mua.Thu lại lợi nhuận.
CC04_ Order canceled due to the inability to locate shipping address and the buyer was uncontactable/not providing the correct address - Deduct Seller's profitĐơn hàng sai địa chỉ, PlusBase liên hệ tới Người mua nhưng Người mua không phản hồi hoặc Người mua không cung cấp thông tin về địa chỉ (muốn hủy đơn hàng).Thu lại lợi nhuận.
CC05_Order canceled due to unavailable requested link, Seller did not provide a replacement link for requested product - Deduct Seller's profit - Detail about this issue is in PlusBase's in-store notification or email sent to Seller.Link yêu cầu sản phẩm của Người bán không tồn tại/không tìm thấy, PlusBase không tìm được nhà cung cấp thay thế và đã thông báo đến Người bán nhưng Người bán không phản hồi hoặc không cung cấp được link sản phẩm mới.Thu lại lợi nhuận. Với các SO bị hết hàng do PlusBase chậm xử lý (quá 7 ngày làm việc kể từ khi phát sinh đơn hàng), PlusBase sẽ không thu lại lợi nhuận từ Người bán với các đơn hàng bị chậm trả báo giá hoặc chậm xử lý -> Vui lòng xem lý do CC15.
CC06_Order canceled due to Seller's violation of product listing contents: selling wrong product - Deduct Seller's profit - Detail about this issue is in PlusBase's in-store notification or email sent to Seller.Người bán bán sai sản phẩm, PlusBase không tìm được nhà cung cấp thay thế.Thu lại lợi nhuận.
CC07_Order canceled due to the supplier increasing product price and the increased amount is greater than the order profit, resulting in negative profit for the seller - Deduct Seller's profit - Detail about this issue is in PlusBase's in-store notification or email sent to Seller.Nhà cung cấp ban đầu tăng giá sản phẩm hoặc nhà cung cấp thay thế có sự chêch lệch giá sản phẩm, phát sinh số tiền cần thu từ Người bán để xử lý đơn hàng lớn hơn lợi nhuận được nhận, dẫn đến rủi ro thiệt hại thêm tiền cho Người bán nếu tiếp tục xử lý đơn hàng..Thu lại lợi nhuận. Với các SO bị hết hàng do PlusBase chậm xử lý (quá 7 ngày làm việc kể từ khi phát sinh đơn hàng), PlusBase sẽ không thu lại lợi nhuận từ Người bán với các đơn hàng bị chậm trả báo giá hoặc chậm xử lý -> Vui lòng xem lý do CC15.
CC08_ Order canceled due to violation of PlusBase restricted product policy_Details: this product is.... - Deduct Seller's profit - Detail about this issue is in PlusBase's in-store notification or email sent to Seller.Sản phẩm thuộc danh sách Các sản phẩm cấm đăng bán trên PlusBase.Thu lại lợi nhuận.
CC09_Order canceled because the AliExpress supplier does not support delivery to this address - Deduct Seller's profit - Detail about this issue is in PlusBase's in-store notification or email sent to Seller.Nhà cung cấp từ AliExpress không hỗ trợ vận chuyển tới địa chỉ giao hàng.Thu lại lợi nhuận.
CC10_Order canceled because the AliExpress supplier was unable to fulfill - Deduct Seller's profit - Detail about this issue is in PlusBase's in-store notification or email sent to Seller.PlusBase đã tiến hành mua hàng, sau đó nhà cung cấp từ AliExpress hủy đơn hàng. PlusBase đã thông báo đến Người bán nhưng Người bán không phản hồi hoặc không cung cấp được link mới hoặc đơn hàng đã được tạo quá lâu dễ dẫn đến khiếu nại.Thu lại lợi nhuận.
CC11_Order canceled because the Seller advertised free shipping but did not set it up on the store; Seller did not agree to refund shipping fee so the Buyer asked to cancel - Deduct Seller's profit.Người bán quảng cáo miễn phí vận chuyển nhưng không cài đặt phần này trong cửa hàng; Người bán không đồng ý hoàn lại phí vận chuyển nên Người mua yêu cầu hủy đơn hàng.Thu lại lợi nhuận.
CC12_Order or item(s) canceled due to failed payment - Deduct Seller's profit.Lỗi thanh toán.Thu lại lợi nhuận.
CC13_Order canceled due to Shipping carrier's error, causing the item lost in transit - Not deduct Seller's profit.Đơn hàng bị thất lạc trong quá trình vận chuyển.Không thu lại lợi nhuận.
CC14_Order canceled due to DMCA violation: brand .... - Deduct Seller's profit - Detail about this issue is in PlusBase's in-store notification or email sent to Seller.Sản phẩm vi phạm chính sách DMCA.Thu lại lợi nhuận.
CC15_Order canceled because the item was out of stock, PlusBase absorbed this loss due to late order processing issue - Not deduct Seller's profit.Sản phẩm hết hàng/tăng giá/link sản phẩm không khả dụng (CC02, CC05, CC07) nhưng do lỗi PlusBase xử lý chậm: trả báo giá muộn, hoặc mua hàng muộn/báo hết hàng muộn (quá 7 ngày làm việc kể từ khi phát sinh đơn hàng).Không thu lại lợi nhuận.
CC16_Order was automatically canceled due to negative profit, Seller needs to re-setup pricing for this product.Đơn hàng bị hủy tự động bởi hệ thống do có lợi nhuận âm.Không.
CC17_ Order canceled due to ...... - Deduct/Not deduct Seller's profit.Lý do khác.Phụ thuộc vào từng trường hợp.

Thu tiền người bán

Lý doChi tiếtPhương án xử lý
CS01_Charge additional fee for order #plb... - Reason: Seller's requested product link is unavailable, the cost incurred for the backup supplier to fulfill this order is $... - Detail about this issue is in PlusBase's in-store notification or email sent to Seller.Link yêu cầu sản phẩm của Người bán không khả dụng, PlusBase cần thu thêm phí để nhà cung cấp thay thế xử lý đơn hàng theo đơn giá mới.Thu thêm phí phát sinh.
CS02_Charge additional fee for order #plb... - Reason: Seller's requested link is out of stock, the cost incurred for the backup supplier to fulfill this order is $... - Detail about this issue is in PlusBase's in-store notification or email sent to Seller.Link yêu cầu sản phẩm của Người bán hết hàng, PlusBase cần thu thêm phí chênh lệch để nhà cung cấp thay thế xử lý đơn hàng theo đơn giá mới.Thu thêm phí phát sinh.
CS03_Charge additional fee for order #plb... - Reason: Supplier increases product price. Detail about this issue is in PlusBase's in-store notification or email sent to Seller.Nhà cung cấp tăng giá so với ban đầu, PlusBase cần thu thêm phí để xử lý đơn hàng.Thu thêm phí phát sinh.
CS04_Charge additional fee for order #plb... - Reason: Supplier canceled this order, the cost incurred for the backup supplier to fulfill this order is $... - Detail about this issue is in PlusBase's in-store notification or email sent to Seller.PlusBase đã mua hàng, sau đó nhà cung cấp hủy đơn hàng, cần thu thêm phí chênh lệch để nhà cung cấp thay thế xử lý đơn hàng theo đơn giá mới.Thu thêm phí phát sinh.
CS05_Charge additional fee for order #plb... - Reason: PlusBase has previously provided the quotation for this product, this is the charge for price difference for this order based on PlusBase's original quotation information. Detail about this issue is in PlusBase's in-store notification or email sent to Seller.Sản phẩm đã được trả báo giá, sau đó Người bán nhập một báo giá mới có giá thấp hơn, PlusBase cần thu thêm phí để xử lý đơn hàng theo báo giá ban đầu.Thu thêm phí phát sinh.
CS06_Charge additional fee for order #plb.../quotation SO - Reason: Product listing violation - Seller sells the wrong product/illustration/mapping,... - PlusBase need to charge $... to fulfill the right product for this order - Detail about this issue is in PlusBase's in-store notification or email sent to Seller.Người bán bán sai sản phẩm/sai hình ảnh minh họa/mapping sai, PlusBase cần thu thêm phí để xử lý đơn hàng theo sản phẩm đúng.Thu thêm phí phát sinh.
CS07_Charge profit for order #plb... - Reason: Cannot locate the customer's address, Buyer disputed.Đơn hàng sai địa chỉ, Người mua khiếu nại với cổng thanh toán, PlusBase cần hủy đơn hàng và thu lại lợi nhuận.Thu lại lợi nhuận.
CS08_Charge additional fee/profit for order #plb.../quotation SO - Reason: .................- Need to charge $... .Các lý do khác.Thu thêm phí phát sinh.
CS09_Charge shipping fee/base cost difference for order #plb… due to Buyer's change of order information (variant/shipping address) within 6 hours following PlusBase's policy.Người mua thay đổi thông tin đơn hàng, dẫn đến chênh lệch chi phí sản phẩm (basecost)/phí vận chuyển của đơn hàng.Thu thêm phí phát sinh.
CS10_Charge base cost difference for order #plb... - Reason: The product link of the order has been changed.Link yêu cầu sản phẩm của Người bán đã được thay đổi, PlusBase cần thu thêm phí để xử lý đơn hàng theo link yêu cầu sản phẩm mới.Thu thêm phí phát sinh.

Hoàn tiền người bán

Lý doChi tiếtPhương án xử lý
RF01_Refund base cost/shipping fee/total cost due to price difference before and after providing quotation for SO.../order #plb...Hoàn tiền chi phí gốc/phí vận chuyển/giá trị đơn hàng do có sự chêch lệch giá trước và sau khi trả báo giá.Hoàn tiền chênh lệch cho Người bán.
RF02_Refund profit for order #plb... due to PlusBase's late processing issue.Hoàn tiền lợi nhuận cho đơn hàng do lỗi từ PlusBase (báo hết hàng muộn, trả báo giá muộn).Hoàn tiền lợi nhuận đơn hàng cho Người bán.
RF03_Refund profit for order #plb... due to ...Hoàn tiền lợi nhuận đơn hàng trong các trường hợp đặc biệt.Hoàn tiền lợi nhuận đơn hàng cho Người bán.
RF04_Refund shipping fee/base cost/.... for order #plb... due to system's error.Hoàn tiền giá sản phẩm/phí vận chuyển,...do hệ thống tính toán sai.Hoàn tiền chênh lệch cho Người bán.
RF05_Refund shipping fee/base cost difference for order #plb… due to Buyer's change of order information (variant/shipping address) within 6 hours following PlusBase's policy.Hoàn tiền chênh lệch chi phí sản phẩm (basecost)/phí vận chuyển do Người mua thay đổi thông tin đơn hàngHoàn tiền chênh lệch cho Người bán.
RF06_Refund shipping fee/base cost difference/... for order #plb… due to...Các lý do khác.Phụ thuộc vào từng trường hợp.
RF07_Refund base cost difference for order #plb... - Reason: The product link of the order has been changed.Hoàn tiền phí chênh lệch cho đơn hàng do link yêu cầu sản phẩm của Người bán đã được thay đổi.Hoàn tiền chênh lệch cho Người bán.

Hoàn tiền người mua

Lý doChi tiếtPhương án xử lý
CL01_Refund for CL... due to Buyer's claim about product quality - Not deduct Seller's balance.Khiếu nại về chất lượng sản phẩm (vỡ, hỏng, lỗi) thuộc trách nhiệm của PlusBase.Không thu lại lợi nhuận.
CL02_Refund for CL... due to Buyer's claim about product delivery - Not deduct Seller's balance.Khiếu nại về vận chuyển (vận chuyển chậm, đơn hàng bị thất lạc, mã theo dõi đơn hàng bị thay đổi).Không thu lại lợi nhuận.
CL03_Refund for CL... due to Buyer's claim about... - Not deduct Seller's balance.Khiếu nại về các lý do khác ngoài chất lượng sản phẩm và vận chuyển như: thiếu sản phẩm, các sự cố nội bộ từ PlusBase.Không thu lại lợi nhuận.
CL04_Charge for CL... due to Buyer's claim about Seller's product advertisement and/or product listing contents - Deduct Seller's balance - Detail about this issue is in PlusBase's in-store notification or email sent to Seller.Khiếu nại về chất lượng sản phẩm liên quan đến lỗi của Người bán, do Người bán vi phạm Quy định đăng bán sản phẩm trên PlusBase (thông tin sản phẩm/mapping).Thu thêm phí phát sinh.

Các khoản tiền Hold (tạm giữ) với Người bán

Lý doChi tiếtPhương án xử lý
HA01_Hold $... - SO... - Seller's violation of PlusBase content and product listing policy. The amount will release after 14 days from the delivery date without claims or disputes arising - Detail about this issue is in PlusBase's in-store notification or email sent to Seller.Khoản tiền bị tạm giữ do Người bán đăng tải các thông tin không đúng với Quy định đăng bán sản phẩm trên PlusBase nhưng chưa phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp từ Người mua. Khoản tiền sẽ được trả cho Người bán sau 14 ngày kể từ ngày mã vận đơn hiển thị giao hàng thành công và không phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp từ Người mua.Tạm giữ một khoản tiền, phụ thuộc vào mức độ vi phạm.
HA02_Hold $... due to claims and disputes from SO... - Seller's violation of PlusBase content and product listing policy. The amount will release after 14 days from the delivery date without claims or disputes arising - Detail about this issue is in PlusBase's in-store notification or email sent to Seller.Khoản tiền bị tạm giữ để đảm bảo xử lý cho các khiếu nại hoặc tranh chấp từ Người mua do Người bán đăng tải các thông tin không đúng với Quy định đăng bán sản phẩm trên PlusBase. PlusBase sẽ thương lượng với Người mua về mức bồi thường để giảm thiểu thiệt hại cho Người bán. Khoản tiền còn lại sẽ được trả cho Người bán sau 14 ngày (tính từ ngày mã vận đơn hiển thị giao hàng thành công cho Người mua) và không phát sinh thêm khiếu nại hoặc tranh chấp từ phía Người mua.Tạm giữ một khoản tiền, phụ thuộc vào mức độ vi phạm.
HA03_Hold $... due to DMCA violation: brand .... from SO ... - The amount will release after 14 days from the delivery date without claims or disputes arising - Detail about this issue is in PlusBase's email sent to Seller.Khoản tiền bị tạm giữ do Người bán bán sản phẩm vi phạm DMCA. Khoản tiền sẽ được trả cho Người bán sau 14 ngày kể từ ngày tracking number hiển thị giao hàng thành công và không phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp từ Người mua.Tạm giữ một khoản tiền, phụ thuộc vào mức độ vi phạm.
HA04_Hold $... due to order #plb.../SO... fulfilled by a backup supplier selected by the Seller, the GMV needs to be held until the tracking number is activated - Detail about this issue is in PlusBase's in-store notification or email sent to Seller.Khoản tiền bị tạm giữ do đơn AliExpress cần fulfill qua nhà cung cấp thay thế do Người bán lựa chọn. Khoản tiền sẽ được trả cho Người bán khi đơn hàng có tracking number hoạt động.Tạm giữ giá trị đơn hàng
HA05_Hold $... due to order's high risk level of fraud. The amount will release after ... days from the order created date - Detail about this issue is in PlusBase's email sent to Seller.Khoản tiền được tạm giữ do có dấu hiệu gian lận bởi Người bán hoặc Người muaTạm giữ một khoản tiền, phụ thuộc vào mức độ vi phạm.
HA06_Hold $... due to ...Các lý do khác.Phụ thuộc vào từng trường hợp.


Bài viết liên quanChính sách dành cho người bán hàng PlusBase
Các sản phẩm cấm đăng bán trên PlusBase
Quy định đăng bán sản phẩm trên PlusBase

Cập nhật vào: 08/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!