Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiểu về lợi nhuận đơn hàng ShopBase Payments khi sử dụng ShopBase Global

ShopBase Global là một công cụ quản lý xuyên biên giới, hỗ trợ người bán trong việc quản lý thị trường quốc tế, đặc biệt là những thị trường với nhiều loại tiền tệ khác nhau. Với ShopBase Global, bạn có thể tạo trải nghiệm mua sắm trực tuyến phù hợp cho mọi khách hàng ở các quốc gia khác nhau chỉ trong một vài bước đơn giản. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích về một số khía cạnh ảnh hưởng đến lợi nhuận đơn hàng đối với các cửa hàng sử dụng cổng thanh toán ShopBase Payments kết hợp cùng với ShopBase Global.

Nếu bạn bật tỉ giá thủ công (manual rate) cho một thị trường ShopBase Global, khi khách hàng ở thị trường này thanh toán cho đơn hàng của họ qua ShopBase Payments, lợi nhuận của đơn hàng đó có thể khác nhau ở một vài trang trên trang quản trị ShopBase của bạn.

Giá trị đơn hàng tại trang chi tiết đơn hàng sẽ được hiển thị dựa trên tỉ giá thủ công (manual rate) đã được thiết lập cho trị trường này.


Tỉ giá thủ công (manual rate) cũng được áp dụng cho chỉ số về lợi nhuận đơn hàng của bạn ở báo cáo phân tích cửa hàng (Analytics).


Tuy nhiên, tỉ giá tự động (automatic rate) sẽ được sử dụng để tính và thêm lợi nhuận đơn hàng vào ShopBase Balance của bạn. Đây là lợi nhuận chính xác mà bạn sẽ nhận được cho đơn hàng này.


Các chênh lệch trên chỉ xảy ra khi bạn thiết lập tỉ giá thủ công (manual rate) cho thị trường của khách hàng. Trong trường hợp bạn sử dụng tỉ giá tự động (automatic rate), tất cả dữ liệu trên trang chi tiết đơn hàng, báo cáo phân tích cửa hàng (Analytics) và ShopBase Balance sẽ trùng khớp với nhau.

Bài viết liên quanTổng quan về ShopBase Global
Thiết lập ShopBase Global Market
Hiểu về đơn vị tiền tệ và định giá trên ShopBase Global

Cập nhật vào: 05/07/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!