Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bạn có thể tặng ngưởi mua hàng một mã giám giả với giá trị nhất định, giảm giá phần trăm cho sản phẩm trên cửa hàng để họ áp dụng tại bước thanh toán.

Bạn có thể thiết lập điều kiện như thời gian sử dụng của mã, số lượng mã được sử dụng và mức đơn tối thiểu để có thể áp dụng mã.


Trong bài này:

A. Cách tạo mã

B. Lưu ý cho các loại mã đặt biệt

C. Thiết lập thêm


A. Các tạo mã

Truy cập trang Discount tại Admin >> Chọn Create discount
Tại mục Discount code, Điền 1 mã để tạo mới ( Ví dụ: FLASHSALE)
Thiết lập điền kiện sử dụng của mã
Chọn Save Discount để kích hoạt mã
B. Lưu ý cho các loại mã đặt biệt

Fixed amount and Percentage Discount code : Bạn phải set giá trị nhất định cho mã

Tuỳ chọn: Bạn có thể chọn áp dụng mã cho vài sản phẩm/ bộ sưu tập nhất định bằng cách chọn tính năng dưới mục Applied to .


Free shipping code : Bạn có thể chọn từng vùng đặc biệt để áp dụng mãBuy X get Y discount code : Ví dụ dưới đây về thiết lập điều kiện cho mã trong trường hợp: Mua sản phẩm A, nhận giảm giá 50% cho sản phẩm B.Hướng dẫn:

Tại mục Customer buys hiện thị sản phẩm/ bộ sưu tập hoặc số lượng sản phẩm khách hàng cần mua để được phép áp dụng mã giảm giá.

Tại mục Customer gets* hiện thỉ sản phẩm/ bộ sưu tập hoặc số lượng sản phẩm khách hàng được nhận khi áp dụng mã giảm giá.

Nếu sản phẩm hoặc bộ sưu tập cùng loại với mục Customer buys thì mã giảm giá sẽ được áp dụng cho sản phẩm giá thấp hơn.

Tại mục At a discounted value, Thiết lập mức giảm giá khách hàng sẽ nhận khi mua loạt sản phẩm tại 2 mục trên. Bạn có thể tạo mã giảm theo phần trăm hoặc tặng miễn phí


C. Tuỳ chọn thêm:

Set the maximum number of uses per order, ở mã Buy X get Y, Thiết lập số lượng tối đa mã giảm giá này có thể được áp dụng vào từng đơn. ( Ví dụ, Mua sản phẩm X, nhận mã giảm giá tối đa trên 2 sản phẩm Y)Usage limits: Thiết lượng số lượng tối đa mã giảm giá này có thể được áp dụng hoặc giới hạn 1 lần cho 1 người mua.Active dates: Với tất cả loại mã, bạn có thể thiết lập ngày bắt đầu và kết thúc, Mã sẽ được tự động kích hoạt và dừngNếu bạn không thiết lập ngày kết thúc cho mã giảm giá, nó sẽ ko tự động hết hạn. Nếu bạn muốn thiết lập mã chỉ cho 1 ngày duy nhất, hãy chọn cùng ngày là ngày bắt đầu và kết thúc.

Save discount và code đã sẵn sàng để sử dụng!
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!