Bài viết này cũng có sẵn trong:
Khoản bồi hoàn là khoản phí được trả lại cho thẻ thanh toán sau khi khách hàng tranh chấp thành công một giao dịch trên bảng sao kê tài khoản hoặc báo cáo giao dịch của họ. Khoản này có thể được áp dụng cho thẻ ghi nợ (và tài khoản ngân hàng thông thường) hoặc thẻ tín dụng. Khách hàng có thể yêu cầu bồi hoàn trong một số trường hợp nhất định. Khi nhận được yêu cầu bồi hoàn, chủ cửa hàng có thể giải quyết vấn đề bằng cách liên hệ trực tiếp với khách hàng, hoặc gửi bằng chứng liên quan đến đơn hàng từ trang quản trị ShopBase.

Hướng dẫn

Vui lòng đảm bảo rằng mỗi tệp bằng chứng tải lên có kích thước không quá 5 MB.

Khi có yêu cầu bồi hoàn mới từ khách hàng, ShopBase sẽ gửi email thông báo đến chủ cửa hàng.

Chủ cửa hàng cũng có thể kiểm tra các đơn hàng có yêu cầu bồi hoàn bằng cách truy cập vào Orders > Chargeback and inquiry từ trang quản trị ShopBase.

Kiểm tra các đơn bồi hoàn

Bạn cũng có thể lọc các đơn hàng có yêu cầu bồi hoàn bằng cách đi tới Orders > More filters > Chargeback and Inquiry status > Open để kiểm tra và gửi bằng chứng cho các đơn hàng này đúng hạn. Điều này sẽ giúp tránh bỏ lỡ ngày đến hạn và tranh chấp có thể bị thua.

Để kiểm tra lý do bồi hoàn và gửi phản hồi bồi hoàn, nhấp vào Submit response trên trang chi tiết đơn hàng. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã nắm rõ tất cả thông tin liên quan đến yêu cầu bồi hoàn.

Nhấp Submit Response - Thiết lập gửi phản hồi bồi hoàn được bật

Nhấp Submit Response - Thiết lập gửi phản hồi bồi hoàn được tắt
Tại mục Chargeback evidence, điền thông tin chi tiết nhất có thể vào biểu mẫu bên dưới để giúp bạn giải quyết khoản bồi hoàn.

Tại mục Purchase information, tên sản phẩm của đơn hàng nhận được yêu cầu bồi hoàn sẽ được tự động đồng bộ hóa với Product description.


Mục Customer nameCustomer email cũng sẽ được tự động đồng bộ hóa với các mục tương ứng trong phản hồi bồi hoàn của bạn.


Tại mục Customer signature, tải ảnh chụp màn hình thông tin khách hàng trong trang chi tiết đơn hàng, hoặc ảnh chụp màn hình của trang Thank you.

Thông tin khách hàng trong trang chi tiết đơn hàng

Tải ảnh chụp màn hình thông tin khách hàng trong đơn hàng

Hoặc ảnh chụp màn hình của trang Thank you
Billing address (Địa chỉ thanh toán) của đơn hàng cũng sẽ được tự động đồng bộ hóa với mục tương ứng trong phản hồi bồi hoàn của bạn.


Tại mục Receipt, tải ảnh chụp màn hình của giao dịch đặt hàng hoặc tiến trình đặt hàng trong trang chi tiết đơn hàng.Tiến trình đặt hàng trong trang chi tiết đơn hàng.
Tại mục Customer communication, tải ảnh chụp màn hình của tất cả các cách thức liên lạc của bạn với khách hàng, chẳng hạn như email xác nhận đơn hàng, các phiên trò chuyện với khách hàng qua các kênh trực tuyến, v.v.


Shipping address (địa chi vận chuyển) của đơn hàng cũng sẽ được tự động đồng bộ hóa với mục tương ứng trong phản hồi bồi hoàn của bạn.

Tại mục Date of shipment, Package carrier, và Tracking number, nhập tất cả thông tin của đơn hàng như ngày vận chuyển, nhà cung cấp, và mã theo dõi.


Tại mục Proof of shipping, tải ảnh chụp màn hình của trang theo dõi đơn hàng với trạng thái đơn hàng là đã giao.


Tại mục Proof of access or downloading product, nhập liên kết của sản phẩm mà khách hàng đã đặt.


Bạn có thể bỏ qua mục Additional evidence or statements, nhưng bạn nên điền thêm bằng chứng khác để có cơ hội thắng tranh chấp hơn. Bạn có thể liên hệ với hãng vận chuyển để xác nhận rằng đơn hàng đã được giao thành công cho khách hàng. Sau đó, bạn có thể tải ảnh chụp màn hình xác nhận từ hãng vận chuyển hoặc viết vào mục này như sau "Tôi đã liên hệ với nhà vận chuyển để kiểm tra lại và họ xác nhận rằng đơn hàng đã được chuyển đến địa chỉ của khách hàng.".


Sau khi điền thông tin, bạn có thể tự gửi bằng chứng, hoặc bật thiết lập gửi phản hồi bồi hoàn tự động theo hướng dẫn chi tiết trong bài viết này.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách phản hồi yêu cầu bồi hoàn trong bài viết này.

Bài viết liên quan

Explain Chargeback responses
Understand ShopBase Payments
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!