Bài viết này cũng có sẵn trong:
Việc xử lý đơn đặt hàng theo cách thủ công là việc thực hiện các thao tác trên hệ thống quản trị cửa hàng để hệ thống ghi nhận bạn đã xử lý đơn đặt hàng và cho phép bạn gửi thông tin về việc vận chuyển (ví dụ: mã vận đơn) cho khách hàng. Xử lý đơn hàng thủ công khác với xử lý đơn hàng bằng các ứng dụng Ali Dropship Connector, CrossPanda, PrintHub ở chỗ khi bạn chọn xử lý đơn hàng qua các ứng dụng ShopBase cung cấp, ShopBase sẽ giúp bạn kết nối với nhà cung cấp để họ sản xuất và vận chuyển hàng gửi khách cho bạn còn khi bạn xử lý đơn hàng theo cách thủ công, bạn phải tự sản xuất, đóng gói, vận chuyển hoặc tìm một nhà cung cấp bên ngoài để làm những việc đó trước khi gửi thông tin lên hệ thống là đã hoàn thành việc xử lý đơn hàng. Phương pháp xử lý đơn hàng này chỉ có thể thực hiện với từng đơn hàng lẻ. Ngoài ra bạn có thể thực hiện xử lý nhiều đơn hàng cùng một lúc bằng tệp CSV.

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn xử lý đơn hàng theo phương pháp thủ công.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị viên ShopBase, đi tới Orders. Nhấp vào một đơn đặt hàng chưa được xử lý.

Trong trang chi tiết về đơn đặt hàng đã chọn, ấn nút Mark as fulfilled


Hệ thống dẫn bạn đến trang tiếp theo, tại đây bạn có thể:

Kiểm tra và chỉnh sửa địa chỉ gửi hàng cho khách ở mục Shipping address
Kiểm tra và chỉnh sửa số lượng các sản phẩm gửi khách ở mục Quantity to fulfill
Điền mã vận đơn ở trường Tracking number và chọn nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển ở trường Shipping carrier trong mục Tracking information
Đánh dấu tích để chọn Send shipment details to your customer now nếu bạn muốn gửi thông tin về việc vận chuyển đơn hàng cho khách hàng của bạn
Bấm Fulfill items để hoàn tất việc xử lý đơn hàngCác bài liên quan

Xử lý đơn hàng bằng tệp CSV
Chèn hình ảnh sản phẩm trong tệp CSV để thực hiện việc xử lý đơn hàng
Xử lý đơn hàng với PrintHub
Xử lý đơn hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector
Xử lý đơn hàng với CrossPanda
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!