Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong quá trình sử dụng ứng dụng Ali Dropship Connector, người bán có thể gặp một số vấn đề liên quan đến kết nối giữa tài khoản Aliexpress và ShopBase hoặc các đơn hàng,... Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn xử lý một số sự cố mà bạn có thể gặp phải với ứng dụng Ali Dropship Connector.

Tại sao tài khoản Ali Dropship Connector và tài khoản Aliexpress của tôi bị ngắt kết nối?

Việc bạn ủy quyền để kết nối ứng dụng Ali Dropship Connector với tài khoản AliExpress sẽ hết hạn sau mỗi 30 ngày. Khi việc ủy quyền bị hết hạn, ứng dụng sẽ hiển thị một thông báo như hình dưới. Vui lòng bấm Reconnect now để kết nối lại ứng dụng với tài khoản AliExpress trước đó mà bạn đã sử dụng để tiếp tục sử dụng các tính năng đầy đủ của Ali Dropship Connector.


Tại sao tôi không thể đặt hàng lại các đơn hàng đã hủy?

Sau khi đơn đặt hàng bị hủy trên hệ thống ShopBase, thông tin được cập nhật ngay trên ứng dụng Ali Dropship Connector, các đơn hàng đó sẽ được chuyển sang tab Canceled. Những đơn hàng ở tab Canceled không thể được đặt hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector.

Tại sao việc đặt hàng bằng Ali Dropship Connector bị lỗi?

Mặc dù hầu hết quá trình xử lý đơn hàng trên ứng dụng Ali Dropship Connector được thực hiện tự động, nhưng nhiều bước có liên quan, dẫn đến một số lỗi. Dưới đây là một số lý do khiến đơn đặt hàng của bạn không thành công:

Tài khoản Ali Dropship Connector bị ngắt kết nối với tài khoản trên AliExpress của bạn. Trong trường hợp này, hãy kết nối lại tài khoản Ali Dropship Connector với AliExpress mà bạn đã dùng trước đó.

Nhà cung cấp trên Aliexpress đã thay đổi một số thông tin SKU hoặc không tìm thấy SKU sản phẩm. Để khắc phục điều này, hãy thực hiện việc kết nối sản phẩm trên cửa hàng với sản phẩm trên Aliexpress để thông tin của sản phẩm được khớp với thông tin mới cập nhật của nhà cung cấp. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách kết nối một sản phẩm trên cửa hàng với sản phẩm trên Aliexpress.

Mặt hàng bạn muốn đặt đã hết hoặc không còn tồn tại trên AliExpress. Vui lòng tìm một nhà cung cấp khác trên Aliexpress cung cấp cùng loại sản phẩm để kết nối lại với sản phẩm bạn có trên cửa hàng.

Đơn đặt hàng của bạn không thể gửi đến địa chỉ đã chọn do các vấn đề về trọng lượng/kích thước. Bạn sẽ cần phải thay đổi phương thức giao hàng hoặc nhà cung cấp của mình.


Sau khi sửa các lỗi mà đơn hàng gặp phải, bạn có thể tiến hành đặt hàng như bình thường.

Các bài viết liên quan

Hiểu quy trình xử lý và trạng thái đơn hàng của Ali Dropship Connector
Cài đặt quy tắc để Ali Dropship Connector tự động đặt giá cho sản phẩm
Cài đặt chế độ tự động cập nhật cho Ali Dropship Connector
Nhập sản phẩm từ Aliexpress vào cửa hàng bằng Ali Dropship Connector
Kết nối sản phẩm của cửa hàng với sản phẩm trên Aliexpress
Xử lý đơn hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!