Bài viết về: Ali DropShip Connector
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Xử lý các sự cố có thể gặp phải với ứng dụng Ali Dropship Connector

Trong quá trình sử dụng ứng dụng Ali Dropship Connector, người bán hàng có thể gặp một số vấn đề liên quan đến đơn hàng hoặc việc kết nối giữa tài khoản AliExpress và ShopBase. Bài viết này tổng hợp một số sự cố mà bạn có thể gặp phải với ứng dụng Ali Dropship Connector. Trong trường hợp bạn không thể tìm thấy thắc mắc của mình được liệt kê bên dưới, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua LiveChat để được hỗ trợ thêm.

Nội dung bài viếtA. Tại sao tài khoản Ali Dropship Connector của tôi bị ngắt kết nối với tài khoản Aliexpress?
B. Tại sao tôi không thể đặt hàng lại các đơn hàng đã hủy?
C. Tại sao việc đặt hàng bằng Ali Dropship Connector bị lỗi?

A. Tại sao tài khoản Ali Dropship Connector của tôi bị ngắt kết nối với tài khoản Aliexpress?Việc bạn ủy quyền để kết nối ứng dụng Ali Dropship Connector với tài khoản AliExpress sẽ hết hạn sau mỗi 30 ngày. Khi việc ủy quyền bị hết hạn, ứng dụng sẽ hiển thị một thông báo như hình dưới. Vui lòng bấm Kết nối ngay (Reconnect now) để kết nối lại ứng dụng với tài khoản AliExpress trước đó mà bạn đã sử dụng để tiếp tục sử dụng các tính năng đầy đủ của Ali Dropship Connector.B. Tại sao tôi không thể đặt hàng lại các đơn hàng đã hủy?Sau khi đơn đặt hàng bị hủy trên hệ thống ShopBase, thông tin được cập nhật ngay trên ứng dụng Ali Dropship Connector, các đơn hàng đó sẽ được chuyển sang tab Canceled. Những đơn hàng ở tab Canceled không thể được đặt hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector.

C. Tại sao việc đặt hàng bằng Ali Dropship Connector bị lỗi?Sau khi đặt hàng trên Ali Dropship Connector, quá trình xử lý đơn hàng được thực hiện như sau:

Đơn hàng được đặt thành công trên Ali Dropship Connector.
Đơn hàng được thanh toán trên AliExpress.
AliExpress tạo mã theo dõi cho đơn hàng.
Ali Dropship Connector cập nhật mã theo dõi từ AliExpress.
Mã theo dõi được tự động gửi đến ShopBase bằng ứng dụng Ali Dropship Connector.
Ali Dropship Connector tự động xử lý đơn hàng.
Ali Dropship Connector tự động kích hoạt tính năng gửi email xác nhận đơn hàng của ShopBase.
Email thông báo xử lý đơn hàng được gửi đến khách hàng của bạn.

Mặc dù hầu hết quá trình xử lý đơn hàng trên ứng dụng Ali Dropship Connector được thực hiện tự động, nhưng nhiều bước có liên quan có thể dẫn đến một số sai sót. Dưới đây là một số lý do khiến đơn đặt hàng của bạn không thành công:

Tài khoản Ali Dropship Connector bị ngắt kết nối với tài khoản trên AliExpress. Trong trường hợp này, hãy kết nối lại tài khoản Ali Dropship Connector với AliExpress theo các bước hướng dẫn trong phần A của bài viết này.
Nhà cung cấp trên Aliexpress đã thay đổi một số thông tin SKU hoặc không tìm thấy SKU sản phẩm. Để khắc phục điều này, hãy thực hiện việc kết nối sản phẩm trên cửa hàng với sản phẩm trên Aliexpress để thông tin của sản phẩm được khớp với thông tin mới cập nhật của nhà cung cấp. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách kết nối một sản phẩm trên cửa hàng với sản phẩm trên Aliexpress.
Mặt hàng bạn muốn đặt đã hết hoặc không còn tồn tại trên AliExpress. Vui lòng tìm một nhà cung cấp khác trên Aliexpress cung cấp cùng loại sản phẩm để kết nối lại với sản phẩm bạn có trên cửa hàng.
Đơn đặt hàng của bạn không thể gửi đến địa chỉ đã chọn do các vấn đề về trọng lượng/kích thước. Bạn sẽ cần phải thay đổi phương thức giao hàng hoặc nhà cung cấp của mình.
Không có phương thức vận chuyển nào được chọn.
Sản phẩm bạn đặt nằm trong danh sách quản lý của AliExpress.

Trong những trường hợp trên, vui lòng làm theo hướng dẫn trong thông báo lỗi bạn nhận được và nhấp vào Re-order.Bài viết liên quanHiểu quy trình xử lý và trạng thái đơn hàng của Ali Dropship Connector
Cài đặt quy tắc để Ali Dropship Connector tự động đặt giá cho sản phẩm
Nhập sản phẩm từ Aliexpress vào cửa hàng bằng Ali Dropship Connector
Kết nối sản phẩm của cửa hàng với sản phẩm trên Aliexpress
Xử lý đơn hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector

Cập nhật vào: 01/03/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!