Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Xóa bộ sưu tập

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện thao tác xóa một bộ sưu tập hoặc nhiều bộ sưu tập cùng lúc trên cửa hàng. Việc bạn xóa bộ sưu tập sẽ không ảnh hưởng đến các sản phẩm thuộc bộ sưu tập đó.

Nội dung bài viếtA. Xóa một bộ sưu tập
B. Xóa nhiều bộ sưu tập cùng lúc

A. Xóa một bộ sưu tậpTại trang quản trị ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Bộ sưu tập (Collections). Nhấp vào bộ sưu tập bạn muốn xóa.


Trong trang chỉnh sửa chi tiết bộ sưu tập, nhấp vào Xóa (Delete) để xóa bộ sưu tập này.


Hộp thoại hiện ra, nhấp vào Xóa (Delete) để xác nhận việc xóa bộ sưu tập.B. Xóa nhiều bộ sưu tập cùng lúcTại trang quản trị ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Bộ sưu tập (Collections).


Tích chọn các bộ sưu tập bạn muốn xóa. Nhấp vào nút Tạo (Actions), chọn Xóa các bộ sưu tập đã chọn (Delete selected collections).


Hộp thoại hiện ra, nhấp vào Xóa (Delete) để xác nhận việc xóa các bộ sưu tập.Bài viết liên quanTổng quan về bộ sưu tập
Tạo một bộ sưu tập tự động
Tạo một bộ sưu tập thủ công
Chỉnh sửa bộ sưu tập
Xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập được tạo thủ công

Cập nhật vào: 26/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!