Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn xem số lượng tồn kho của sản phẩm trên trang quản trị ShopBase.

Nội dung bài viết

A. Xem số lượng tồn kho trên trang quản lý lưu kho
B. Xem số lượng tồn kho trên trang chi tiết sản phẩm

A. Xem số lượng tồn kho trên trang quản lý lưu kho

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Products > Inventory.


Nhập tên biến thể hoặc tên sản phẩm bạn cần xem số lượng tồn kho tại trường Search variants.


Tại đây bạn có thể xem số lượng hàng tồn kho cho sản phẩm hoặc biến thể sản phẩm của mình tại cột Quantity tương ứng.B. Xem số lượng tồn kho trên trang chi tiết sản phẩm

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Products > All products.


Bấm vào sản phẩm bạn muốn xem số lượng tồn kho sản phẩm.

Kiểm tra số lượng tồn kho sản phẩm ở trường Quantity thuộc mục Inventory trong trang chi tiết sản phẩm.


Đối với sản phẩm nhiều biến thể, bạn cần kiểm tra số lượng tồn kho của biến thể sản phẩm ở cột Inventory trong mục VariantsBạn chỉ có thể xem số lượng tồn kho đối với những sản phẩm mà bạn bật tính năng cho phép ShopBase theo dõi số lượng tồn kho.

Bài viết liên quan

Tổng quan về lưu kho
Thiết lập cho phép ShopBase theo dõi số lượng tồn kho sản phẩm
Điều chỉnh mức tồn kho sản phẩm
Cài đặt tự động ẩn sản phẩm hết hàng khỏi bộ sưu tập
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!