Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Xem số lượng tồn kho sản phẩm

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn xem số lượng tồn kho của sản phẩm trên trang quản trị ShopBase.

Nội dung bài viếtA. Xem số lượng tồn kho trên trang quản lý lưu kho
B. Xem số lượng tồn kho trên trang chi tiết sản phẩm

A. Xem số lượng tồn kho trên trang quản lý lưu khoTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Kho vận (Inventory).


Nhập tên biến thể hoặc tên sản phẩm bạn cần xem số lượng tồn kho tại trường Tìm kiếm biến thể (Search variants).


Tại đây bạn có thể xem số lượng hàng tồn kho cho sản phẩm hoặc biến thể sản phẩm của mình tại cột Số lượng (Quantity) tương ứng.B. Xem số lượng tồn kho trên trang chi tiết sản phẩmTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Tất cả sản phẩm (All products).Bấm vào sản phẩm bạn muốn xem số lượng tồn kho sản phẩm.

Kiểm tra số lượng tồn kho sản phẩm ở trường Số lượng (Quantity) thuộc mục Tồn kho (Inventory) trong trang chi tiết sản phẩm.


Đối với sản phẩm nhiều biến thể, bạn cần kiểm tra số lượng tồn kho của biến thể sản phẩm ở cột Tồn kho (Inventory) trong mục Biến thể (Variants).


Bạn chỉ có thể xem số lượng tồn kho đối với những sản phẩm mà bạn bật tính năng cho phép ShopBase theo dõi số lượng tồn kho.

Bài viết liên quanTổng quan về lưu kho
Thiết lập cho phép ShopBase theo dõi số lượng tồn kho sản phẩm
Điều chỉnh mức tồn kho sản phẩm
Cài đặt tự động ẩn sản phẩm hết hàng khỏi bộ sưu tập

Cập nhật vào: 23/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!