Bài viết này cũng có sẵn trong:
Khách hàng phải trả bao nhiêu cho phí vận chuyển?

Chi phí vận chuyển dao động tùy thuộc vào địa điểm và số lượng hàng được đặt mua. Chi tiết hơn, vui lòng truy cập Catalog sản phẩm của chúng tôi và click vào từng sản phẩm tham khảo thông tin.

Trong trường hợp đơn hàng bao gồm những sản phẩm có phí vận chuyển khác nhau, mặt hàng có giá cao nhất sẽ được coi là mặt hàng đầu tiên và những sản phẩm còn lại sẽ là mặt hàng bổ sung.

Thời gian vận chuyển là bao lâu?

Với các đơn vận chuyển đến Mỹ, thời gian vẫn chuyển sẽ là 5-8 ngày làm việc. Đơn hàng quốc tế có thể mất thêm 1-2 tuần phụ thuộc vào thời gian quá cảnh. Chi tiết hơn, vui lòng truy cập Catalog sản phẩm của chúng tôi và click vào từng sản phẩm tham khảo thông tin.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!