This article is also available in:
Khách hàng phải trả bao nhiêu cho phí vận chuyển?

Chi phí vận chuyển dao động tùy thuộc vào địa điểm và số lượng hàng được đặt mua. Dưới đây là bảng giá chung cho phí vận chuyển đến khách hàng tại Mỹ:

Phí vận chuyển cho hầu hết các sản phẩm là $4,99 cho một mặt hàng + $1,99 đô la cho mỗi mặt hàng bổ sung.
Cho hoodies và áo nỉ là $6,99 cho một mặt hàng + $2,49 cho mỗi mặt hàng bổ sung.
Đối với cốc, phí vận chuyển là $5,99 cho một mặt hàng + $3,99 cho mỗi mặt hàng bổ sung.
Đối với các sản phẩm all-over print, có hai gói vận chuyển: Express Shipping (thời gian vận chuyển 5-8 ngày, $8.99 cho một mặt hàng + $6.99 cho mỗi mặt hàng bổ sung) và Standard Shipping (thời gian vận chuyển 6-12 ngày, $3.99 cho một mặt hàng + $1.49 cho mỗi mặt hàng bổ sung).

Trong trường hợp đơn hàng bao gồm những sản phẩm có phí vận chuyển khác nhau, mặt hàng có giá cao nhất sẽ được coi là mặt hàng đầu tiên và những sản phẩm còn lại sẽ là mặt hàng bổ sung.

Thời gian vận chuyển là bao lâu?

Với các đơn vận chuyển đến Mỹ, thời gian vẫn chuyển sẽ là 5-8 ngày làm việc. Đơn hàng quốc tế có thể mất thêm 1-2 tuần phụ thuộc vào thời gian quá cảnh.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!