Bài viết về: Website Builder
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tùy chỉnh Cart items trong Website Builder

Cart items giúp khách hàng xem lại tất cả các mặt hàng trong giỏ hàng. Cart items sẽ hiển thị trong Cart drawer, Mini cart và trang Giỏ hàng.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chỉnh sửa Cart items hiển thị trên cửa hàng của bạn.

Trong bài viết nàyA. Chỉnh sửa thiết kế
B. Chỉnh sửa nội dung

A. Chỉnh sửa thiết kếChọn Cart items > tab Design. Tại đây bạn có thể cài đặt cách thức hiển thị các mặt hàng trong giỏ hàng.


List layout (Bố cục danh sách): chọn bố cục Ngang (Horizontal) hoặc Dọc (Vertical).

Bố cục ngang
Bố cục dọc
Image size (Kích thước ảnh): tùy chọn size S, M, L cho hình ảnh.


Item spacing (Khoảng cách giữa các mặt hàng): điều chỉnh khoảng cách giữa các mặt hàng trong giỏ hàng.


Divider (Gạch phân cách): tùy chọn bật/tắt tính năng này để hiển thị dòng kẻ phân cách giữa các mặt hàng trong giỏ hàng

Divider đang bật
Divider đang tắt
General style: tùy chỉnh các cài đặt chung của giỏ hàng theo hướng dẫn từ bài viết này.B. Chỉnh sửa nội dungChọn Cart items > tab Content, sau đó thiết lập nội dung theo mong muốn.

Price compare (Giá so sánh): bật/tắt tùy chọn này để hiển thị giá so sánh.

Tính năng Price compare được bật
Tính năng Price compare được tắt
Quantity select (Lựa chọn số lượng): bật/tắt tùy chọn này để hiển thị số lượng mặt hàng trong trường hợp người mua mua số lượng lớn cùng một mặt hàng.

Tính năng Quantity select được bật
Tính năng Quantity select được tắt
Quantity badge (Huy hiệu số lượng): Bbật/tắt tùy chọn này để hiển thị nhãn số lượng.

Nhãn số lượng đang bật
Remove item (Xóa mặt hàng): bật/tắt tùy chọn này nếu muốn hiển thị nút xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng, giúp người mua xóa mặt hàng nhanh chóng.

Tính năng Remove item được bật
Tính năng Remove item được tắt

Bài viết liên quanCách tùy chỉnh khối Cart (Giỏ hàng) trong Website Builder

Cập nhật vào: 06/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!