Bài viết này cũng có sẵn trong:
Thêm blog vào cửa hàng trực tuyến là một cách hữu hiệu giúp bạn gia tăng lưu lượng truy cập trang web, quảng bá sản phẩm và dịch vụ đồng thời xây dựng lòng tin với khách hàng tiềm năng. Với tính năng tích hợp của ShopBase, bạn có thể dễ dàng thiết lập một blog có thể hỗ trợ bạn trong việc xây dựng một cộng đồng - nơi để bạn và khách hàng có thể trao đổi, bình luận về các sản phẩm và thương hiệu của bạn.

Nội dung bài viết

Thêm blog vào cửa hàng
Viết bài blog cho cửa hàng
Quản lý bình luận trong bài blog

Bài viết liên quan

Tổng quan về điều hướng website
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!