Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thêm blog vào cửa hàng

Thêm blog vào cửa hàng trực tuyến là một cách hữu hiệu giúp bạn gia tăng lưu lượng truy cập trang web, quảng bá sản phẩm và dịch vụ đồng thời xây dựng lòng tin với khách hàng tiềm năng. Bạn có thể thêm blog và đăng các bài viết (hoặc bài blog) bằng cách sử dụng tính năng tích hợp của ShopBase như trong hướng dẫn của bài viết này.

Nội dung bài viếtA. Tạo blog mới
B. Chỉnh sửa tiêu đề blog
C. Chỉnh sửa thứ tự trong công cụ tìm kiếm và địa chỉ web cho blog

A. Tạo blog mớiCửa hàng của bạn có một blog mặc định tên là "News". Bạn có thể sử dụng blog này hoặc tạo một blog mới và đặt tên theo mong muốn.

Tạo blog đầu tiên


Dưới đây là các bước để tạo blog với tên tùy chỉnh. Nhưng trước khi bạn thực hiện các bước này, bạn cần tạo bài blog đầu tiên.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online store) > Bài blog (Blog posts) và nhấp vào Tạo bài blog (Create blog post).


Tại trang mới, nhập thông tin để tạo bài blog. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết này về cách tạo bài blog.

Để tạo blog mới, trong mục Tổ chức (Organization), nhấp vào Tạo bài blog mới (Create a new blog).


Nhập tên cho blog mới và nhấp vào Lưu (Save) để lưu thay đổi.


Trong mục Tổ chức (Organization), tại menu Chọn bài blog (Select blog), chọn blog mà bạn tạo trước đó.


Sau khi đăng bài blog mới, nhấp vào Lưu (Save).

Sau khi tạo blog, bạn có thể thêm blog vào menu điều hướng của cửa hàng theo hướng dẫn trong bài viết này.

Tạo blog bổ sung


Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online store) > Bài blog (Blog post).


Nhấp vào Quản lý blog (Manage blogs).


Chọn Thêm blog (Add blog).


Tại trang mới, nhập tiêu đề blog trong mục Tiêu đề (Title). Sau đó, chọn cách quản lý bình luận theo hướng dẫn trong bài viết này.

Trong mục Xem trước danh sách công cụ tìm kiếm (Search engine listing preview), nhấp vào Chỉnh sửa SEO cho trang web (Edit website SEO) để chỉnh sửa tiêu đề trang, mô tả meta, URL và handle của blog. Để biết thêm thông tin về cách liệt kê trong công cụ tìm kiếm cho blog, vui lòng tham khảo phần C của bài viết này.


Sau khi tạo blog thành công, bạn có thể thêm blog vào menu điều hướng của cửa hàng theo hướng dẫn trong bài viết này.

B. Chỉnh sửa tiêu đề blogTại trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online store) > Bài blog (Blog posts). Nhấp vào Quản lý blog (Manage blogs).


Chọn blog mà bạn muốn chỉnh sửa.

Tại trang mới, nhập tiêu đề mới trong trường Tiêu đề (Title).


Nhấp vào Lưu (Save).

C. Chỉnh sửa thứ tự trong công cụ tìm kiếm và địa chỉ web cho blogBạn có thể thay đổi nội dung hiển thị trong kết quả tìm kiếm của blog. Sử dụng tiêu đề và nội dung có tính mô tả sẽ thu hút khách hàng mới tìm thấy cửa hàng trực tuyến của bạn và thuyết phục họ nhấp vào liên kết.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online store) > Bài blog (Blog posts). Nhấp vào Quản lý blog (Manage blogs).


Chọn blog mà bạn muốn chỉnh sửa.

Trong mục Xem trước danh sách công cụ tìm kiếm (Search engine listing preview), nhấp vào Chỉnh sửa SEO cho trang web (Edit website SEO).


Trong mục Tiêu đề trang (Page title), nhập tiêu đề mô tả cho blog. Theo mặc định, tiêu đề blog sẽ là tiêu đề trang. Bạn có thể nhập tối đa 70 ký tự trong tiêu đề trang.

Trong mục Mô tả thẻ meta (Meta description), nhập mô tả cho công cụ tìm kiếm. Hãy đảm bảo mô tả có bao gồm bao gồm tên doanh nghiệp và các từ khóa có liên quan để giúp khách hàng mới tìm thấy liên kết của bạn dễ dàng hơn. Bạn có thể nhập tối đa 320 ký tự trong nội dung mô tả.

Tiêu đề trang và mô tả meta có thiết lập giới hạn ký tự. Nếu nội dung bạn nhập chứa nhiều hơn giới hạn ký tự cho phép, tiêu đề và mô tả trang của bạn sẽ bị rút ngắn trong kết quả tìm kiếm.

Khi tạo blog, URL và handle được tạo tự động dựa theo miền của cửa hàng và tiêu đề blog. Bạn có thể thay đổi địa chỉ web này của blog của bạn trong mục URL và xử lý (URL and handle). Lưu ý rằng URL không được chứa dấu cách.


Nhấp vào Lưu (Save) khi hoàn thành.

Bài viết liên quanTổng quan về Blog
Viết bài blog cho cửa hàng
Quản lý bình luận trong bài blog

Cập nhật vào: 30/01/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!