Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong quá trình kinh doanh, nếu tài khoản của người bán hàng nhận được khoản tiền lớn trong một thời gian ngắn, cổng thanh toán có thể ghi nhận tài khoản đó có dấu hiệu bất thường hoặc lừa đảo, và có thể giới hạn tài khoản/giữ tiền. Tính năng xoay vòng cổng thanh toán cho phép người bán hàng có thể đổi tài khoản thanh toán để nhận khoản tiền lớn, giúp tài khoản không rơi vào tình trạng bị giới hạn bởi các cổng thanh toán.

Các yêu cầu hủy đơn hoặc hoàn tiền sẽ được thực hiện trên đúng tài khoản đã nhận tiền. Với PayPal, số tracking cũng sẽ được gửi tự động lên đúng tài khoản phát sinh giao dịch. Vui lòng tham khảo bài viết về cách tự động gửi tracking number lên PayPal.

Nội dung bài viết

A. Kết nối các cổng thanh toán
B. Thiết lập quy tắc xoay vòng cổng thanh toán
C. Điều gì xảy ra khi tài khoản bị dừng hoạt động

A. Kết nối các cổng thanh toán

Người bán hàng có thể kết nối nhiều cổng thanh toán vào cửa hàng của mình thay vì chỉ kết nối được một cổng thanh toán như trước đây. Vui lòng tham khảo các hướng dẫn dưới đây để thực hiện kết nối cổng thanh toán của bạn.

Kết nối PayPal làm cổng thanh toán
Kết nối Stripe làm cổng thanh toán
Kết nối PayPal Pro làm cổng thanh toán
Kết nối Braintree làm cổng thanh toán
Kết nối Unlimint làm cổng thanh toán
Kết nối Checkout.com làm cổng thanh toán

Khi kích hoạt một tài khoản thanh toán mới, bạn cần nhập tên cho tài khoản đó. Tên này sẽ hiển thị trong chi tiết đơn hàng (order details) và file xuất dữ liệu đơn hàng, giúp bạn nhanh chóng tra cứu tiền của đơn hàng đó được chuyển vào tài khoản nào.

Tên phương thức thanh toán trên trang chi tiết đơn hàng

B. Thiết lập quy tắc xoay vòng cổng thanh toán

Các tài khoản trong mục Accept credit cards (bao gồm Stripe, Paypal Pro, Braintree, Unlimint, Checkout.com và ShopBase Payments), và trong mục PayPal sẽ được xoay với các tài khoản trong cùng mục tương ứng. Ví dụ, tài khoản PayPal sẽ không xoay vòng với tài khoản Stripe và ngược lại.Các phương thức thanh toán sẽ được chuyển đổi theo thứ tự lần lượt. Ví dụ: đơn đặt hàng đầu tiên của bạn sẽ được thanh toán qua phương thức thanh toán đầu tiên mà bạn đã kết nối, sau đó là phương thức thanh toán 2 cho đơn hàng 2, v.v.Tính năng xoay vòng này sẽ tự động được kích hoạt khi bạn thêm phương thức thanh toán thứ hai. Vui lòng kích hoạt tài khoản thanh toán của bạn sau khi thêm một tài khoản mới vào danh sách tài khoản. Chỉ tài khoản được kích hoạt (bật nút màu xanh lục) mới có thể nhận được thanh toán.

C. Điều gì xảy ra khi tài khoản bị dừng hoạt động

Khi một tài khoản bị dừng hoạt động, các khách hàng ở trên trang thanh toán (checkout page) sẽ tìm thấy các cổng thanh toán được kết nối xoay vòng tiếp theo. Trong trường hợp tài khoản dừng hoạt động ngay khi khách thực hiện thanh toán, trên trang thanh toán sẽ hiển thị thông báo như sau để khách hàng có thể tải lại trang để thanh toán đến tài khoản khác trên cửa hàng.Để xóa các tài khoản dừng hoạt động khỏi account list, vui lòng truy cập trang admin của store > Settings > Payment providers > Click vào tài khoản bạn muốn gỡ > Remove account.Bài viết liên quan

Tổng quan về các phương thức thanh toán
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!