Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bạn có thể tích hợp Twitter Website Tag vào cửa hàng trực tuyến để hiểu thêm về hành vi của khách hàng và các nguồn lưu lượng truy cập. Thẻ này thu thập dữ liệu về hành vi khách hàng sử dụng các trang cửa hàng trực tuyến, giúp bạn lập kế hoạch hiệu quả hơn cho các chiến dịch quảng cáo để tìm kiếm khách hàng mới.

Nội dung bài viết

A. Tạo Twitter Website Tag cho chuyển đổi mua hàng
B. Lấy Twitter Website Tag ID
C. Tích hợp Twitter Website Tag ID vào cửa hàng ShopBase
D. Xác minh Twitter Website Tag của bạn
E. Khắc phục sự cố các sự kiện được gửi trùng lặp
F. Các sự kiện Twitter Website Tag

A. Tạo Twitter Website Tag cho chuyển đổi mua hàng

Đăng nhập vào tài khoản Twitter, đi tới tab More và chọn Twitter Ads.

Tại phía trên cùng của cửa sổ hiển thị, nhấp vào Tools > Events manager và chọn Add event source.Chọn Universal website tag, sau đó nhấp vào I Agree.


Nếu bạn đã có Universal website tag, vui lòng chuyển sang phần B để lấy website tag ID.

Tại hộp thoại Add event, thiết lập sự kiện chuyển đổi của bạn. Bạn nên làm theo thiết lập này để đảm bảo các chuyển đổi được theo dõi chính xác:

Name: đặt tên cho sự kiện (ví dụ: Purchase).
Type of conversion (loại chuyển đổi): Purchase (mua hàng).
Include traffic that meets any of the following conditions (Chứa lưu lượng đáp ứng các điều kiện sau đây): URL contains.
Condition (Điều kiện): ?step=thank_you
Post-engagement attribution window: Khoảng thời gian tối đa cho phép Twitter ghi lại một chuyển đổi sau khi khách nhấp vào quảng cáo, ví dụ một số người nhấp vào quảng cáo, 20 ngày sau nó sẽ được chuyển đổi.
Post-view attribution window: Khoảng thời gian tối đa cho phép Twitter ghi nhận tương tác của người xem với quảng cáo.


Nhấp vào Save khi hoàn thành.

B. Lấy Twitter Website Tag ID

Đăng nhập vào tài khoản Twitter, đi tới tab More và chọn Twitter Ads.

Ở phía trên cùng màn hình, nhấp Tools > Events manager và chọn thẻ (tag) mà bạn mong muốn.


Chọn Copy để sao chép Tag ID .C. Tích hợp Twitter Website Tag ID vào cửa hàng ShopBase

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Marketing & Sales > Sales channels và chọn Twitter.


Dán Twitter Website Tag ID đã sao chép trước đó trong phần B.


Nhấp Save changes để lưu thay đổi.

D. Xác minh Twitter Website Tag của bạn

Cài đặt Twitter Pixel Helper cho Chrome. Khi cài đặt xong, biểu tượng Twitter Pixel Helper sẽ xuất hiện trong Chrome.

Đi tới trang sản phẩm bất kỳ trong cửa hàng trực tuyến của bạn, nhấp vào biểu tượng để kiểm tra xem liệu thẻ của bạn đang hoạt động chính xác hay không. Để có thêm thông tin, vui lòng tham khảo bài viết này.

E. Khắc phục sự cố các sự kiện được gửi trùng lặp

Cùng với phương pháp trên, bạn có thể kiểm tra hành vi khách hàng bằng cách thêm thủ công đoạn mã theo dõi Twitter Website Tag vào mục Additional Script. Tuy nhiên, nếu áp dụng đồng thời hai phương pháp này, mỗi sự kiện sẽ được gửi nhiều hơn một lần, dẫn đến việc trùng lặp dữ liệu.

Để giải quyết vấn đề này, đi tới Preferences > Additional scripts và xóa Twitter Website Tagđã được thêm vào trước đó.

F. Các sự kiện Twitter Website Tag

Sau khi bạn thêm Twitter Website Tag vào ShopBase, các hoạt động diễn ra trên cửa hàng của bạn sẽ được Twitter tính mỗi hoạt động như một sự kiện. Bạn có thể sử dụng dữ liệu này để hiểu rõ hơn về cách thức khách hàng tương tác với cửa hàng của bạn.

Sau khi bạn tích hợp Twitter Website Tag trên cửa hàng, Twitter Website Tag sẽ tự động theo dõi 4 sự kiện, với nội dung như sau:

ViewProduct: Khi khách hàng xem một trang sản phẩm.
AddToCart: Khi khách hàng thêm một sản phẩm vào giỏ hàng.
InitiateCheckout: Khi khách hàng nhấp vào nút thanh toán.
Purchase: Khi khách hàng hoàn tất thanh toán và trang thankyou hiện ra.

Bài viết liên quan

Tổng quan về Tiếp thị đa kênh
Cài đặt Facebook Pixel và Conversions API
Cài đặt Google Analytics
Thêm mã theo dõi chuyển đổi của Google vào cửa hàng
Cài đặt mã theo dõi Hotjar cho cửa hàng
Thêm mã theo dõi của các công cụ khác vào cửa hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!