Bài viết về: Xử lý sự cố
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thu thập thông tin trang web để khắc phục sự cố

Khi tiến hành phân tích và khắc phục một vấn đề phức tạp trên hệ thống, đội hỗ trợ khách hàng của ShopBase có thể sẽ cần bạn cung cấp thêm thông tin như loại yêu cầu mạng được tạo trong trình duyệt khi lỗi xảy ra, chẳng hạn như ảnh chụp màn hình của Console hoặc tab Network, ghi lại tệp HAR, hoặc nhật ký yêu cầu mạng. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một số hướng dẫn để thu thập thông tin trang web để khắc phục sự cố.

Nội dung bài viếtTìm kiếm Developer console và Network logs trên trình duyệt web
Tạo tệp HTTP Archive (HAR) để khắc phục vấn đề

Cập nhật vào: 02/05/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!