Bài viết về: Xử lý sự cố
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tìm kiếm Developer console và Network logs trên trình duyệt web

Khi bạn liên hệ với đội hỗ trợ khách hàng của ShopBase về một vấn đề trên hệ thống, chúng tôi có thể sẽ cần bạn cung cấp thêm thông tin như ảnh chụp màn hình của Developer console và/hoặc Network Logs để kiểm tra và xử lý chính xác vấn đề. Thông tin Developer console/Network logs có thể chứa các chi tiết lỗi quan trọng nhằm xác định nguyên nhân của vấn đề mà bạn đang gặp phải. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách truy cập và tìm kiếm Developer console và Network Logs trên từng trình duyệt web.

Nội dung bài viếtA. Apple Safari
B. Google Chrome
C. Mozilla Firefox
D. Microsoft Edge

A. Apple SafariTrên trình duyệt Safari, Console và Network logs sẽ được hiển thị trong Developer Menu.

Để bật tính năng Developer Menu trong trình duyệt Safari, đi tới Safari Menu > Preferences.


Tại Advanced Tab, tích chọn Show develop menu in menu bar.


Một khi tính năng này được bật, bạn sẽ tìm thấy thông tin của Developer console bằng cách nhấp chọn Develop > Show Javascript Console, hoặc dùng tổ hợp phím Option + ⌘ + C.


Thông tin Developer console sẽ được hiển thị trong cửa sổ Safari hiện tại của bạn, hoặc tại một cửa sổ mới. Tab Console sẽ được chọn tự động. Tại đây, bạn có thể thấy thông báo lỗi (dòng chữ màu đỏ) cùng các thông tin khác như cảnh báo và nội dung chi tiết.Để mở Network logs, chuyển sang tab Network và tải lại trang web. Thông báo lỗi sẽ được hiển thị bằng dòng chữ màu đỏ.
Nhấp vào thông báo lỗi đó để xem thông tin chi tiết. Truy cập vào tab PreviewHeaders để xem thông tin về các lỗi nghiêm trọng. Vui lòng liên hệ với nhân viên hỗ trợ để xác định thông tin nào cần cung cấp.B. Google ChromeTại trình duyệt Google Chrome, mở Chrome Menu ở góc trên bên phải cửa sổ trình duyệt và chọn More Tools > Developer Tools. Bạn cũng có thể dùng tổ hợp phím Option + ⌘ + J (cho hệ điều hành macOS), hoặc CTRL + Shift + J (cho hệ điều hành Windows/Linux).Thông tin Developer console sẽ được hiển thị trong cửa sổ Google Chrome hiện tại của bạn, hoặc tại một cửa sổ mới. Chọn tab Console. Tại đây, bạn có thể thấy thông báo lỗi (dòng chữ màu đỏ) cùng các thông tin khác như cảnh báo và nội dung chi tiết.Để mở Network logs, chuyển sang tab Network và tải lại trang web. Thông báo lỗi sẽ được hiển thị bằng dòng chữ màu đỏ. Bạn cũng có thể dùng tổ hợp phím Option + ⌘ + I (cho hệ điều hành macOS), hoặc CTRL + Shift + I (cho hệ điều hành Windows/Linux).
Nhấp vào thông báo lỗi đó để xem thông tin chi tiết. Đi tới tab Header, PreviewResponse để xem thông tin và nguyên nhân của báo lỗi. Vui lòng liên hệ với nhân viên hỗ trợ để xác định thông tin nào cần cung cấp.C. Mozilla FirefoxTại trình duyệt Firefox, mở Firefox Menu ở góc trên bên phải cửa sổ trình duyệt và chọn More Tools > Browser Console. Bạn cũng có thể dùng tổ hợp phím Shift + ⌘ + J (cho hệ điều hành macOS), hoặc CTRL + Shift + J (cho hệ điều hành Windows/Linux).


Browser Console sẽ được hiển thị trong cửa sổ hiện tại của bạn, hoặc tại một cửa sổ mới. Tại đây, bạn có thể thấy thông báo lỗi (dòng chữ màu đỏ) cùng các thông tin khác như cảnh báo và nội dung chi tiết.Để mở Network logs, chuyển sang tab Network và tải lại trang web. Thông báo lỗi sẽ được hiển thị bằng dòng chữ màu đỏ.
Nhấp vào thông báo lỗi đó để xem thông tin chi tiết. Đi tới tab HeaderResponse để xem thông tin và nguyên nhân của báo lỗi. Vui lòng liên hệ với nhân viên hỗ trợ để xác định thông tin nào cần cung cấp.D. Microsoft EdgeTại trình duyệt Microsoft Edge, mở Edge Menu ở góc trên bên phải cửa sổ trình duyệt và chọn More Tools > Developer Tools. Bạn cũng có thể dùng tổ hợp phím CTRL + Shift + I.


Thông tin của Developer console sẽ được hiển thị trong cửa sổ Microsoft Edge hiện tại của bạn, hoặc tại một cửa sổ mới. Chọn tab Console. Tại đây, bạn có thể thấy thông báo lỗi (dòng chữ màu đỏ) cùng các thông tin khác như cảnh báo và nội dung chi tiết.Để mở Network logs, chuyển sang tab Network và tải lại trang web. Thông báo lỗi sẽ được hiển thị bằng dòng chữ màu đỏ.
Nhấp vào thông báo lỗi đó để xem thông tin chi tiết. Đi tới tab Header, PreviewResponse để xem thông tin và nguyên nhân của báo lỗi. Vui lòng liên hệ với nhân viên hỗ trợ để xác định thông tin nào cần cung cấp.Bài viết liên quanThu thập thông tin trang web để khắc phục sự cố

Cập nhật vào: 24/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!