Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập tên miền quốc tế cho cửa hàng của bạn

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, việc thiết lập tên miền quốc tế cho cửa hàng của bạn là rất quan trọng trong việc phục vụ người mua tại nhiều quốc gia. Bài viết này hướng dẫn thiết lập tên miền quốc tế cho cửa hàng của bạn.

Hướng dẫnĐi tới Settings > Global Markets. Nhấp vào Domains.


Tại đây, bạn có thể chọn sử dụng Primary domain only hoặc Subfolders.

Primary domain only: Tên miền chính của bạn là URL được hiển thị trên thanh địa chỉ khi khách hàng truy cập cửa hàng của bạn. Nếu bạn chọn tùy chọn này, người mua từ các quốc gia khác nhau (không phân biệt ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ) sẽ truy cập trang web của bạn bằng cùng một URL.


Subfolders: Subfolder là đường dẫn trong tên miền chính của bạn (tên miền được hiển thị trên thanh địa chỉ khi khách hàng truy cập cửa hàng).

Định dạng thư mục con là: domain.onshopbase.com/language_code-location_code

Trong đó:

Language_code (Mã ngôn ngữ): Mỗi ngôn ngữ được gắn với 1 mã ngôn ngữ (sử dụng ISO 639-1: mã gồm hai chữ cái)
Location_code (Mã vị trí): Mỗi quốc gia được gắn với 1 mã vị trí (sử dụng ISO 3166-1 alpha-2: mã quốc gia gồm hai chữ cái)
Ví dụ: Tên miền chính của cửa hàng của bạn là yourname.onshopbase.com, nếu người mua lựa chọn ngôn ngữ tiếng Anh và quốc gia ở Đức, thì tên miền hiển thị sẽ là yourname.onshopbase.com/en-de


Các subfolders sẽ thay đổi dựa trên quốc gia và ngôn ngữ của khách truy cập.


Khi bạn ẩn một ngôn ngữ hoặc thị trường, subfolders cho ngôn ngữ và vị trí đó sẽ không hợp lệ.

Bài viết liên quanTổng quan về ShopBase Global
Thiết lập ShopBase Global Markets

Cập nhật vào: 18/01/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!