Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập Cart Goal

Cart Goal là tính năng giúp bạn thêm Free Shipping Bar (thanh miễn phí vận chuyển) hoặc Promotion Bar (thanh thông tin khuyến mãi) trong trang giỏ hàng để thu hút khách mua hàng, khuyến khích họ mua thêm sản phẩm để được miễn phí vận chuyển hoặc nhận khuyến mãi, từ đó tăng khả năng thanh toán giỏ hàng và tỉ lệ chuyển đổi của trang. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thêm Cart Goal trên chủ đề Inside và Roller.Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes. Chọn chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize.


Trong tab Settings, chọn Cart Goal.


Tích chọn Enable Cart Goal.


Tại mục Settings, bạn có thể tùy chỉnh các thanh thông báo với nội dung theo mong muốn:


Motivational message: Thông báo này hiển thị cùng với số tiền còn lại khách cần đạt được để có thể hưởng ưu đãi.
Goal amount: Số tiền tương ứng với {{variable}} (biến) trong mục Motivational message.

Bạn cần thiết lập miễn phí vận chuyển hoặc mã khuyến mãi sao cho phù hợp với các ưu đãi được tạo bên trên.

Goal reached: Thông báo này sẽ hiển thị nếu khách hàng hoàn thành mục tiêu cần đạt để hưởng ưu đãi.

Nhấp vào Save để lưu thay đổi.

Bài viết liên quanTổng quan về Chủ đề trên cửa hàng

Cập nhật vào: 19/10/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!