Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thêm thông tin liên hệ vào cuối trang cửa hàng

Thông tin liên hệ cho phép khách truy cập liên hệ với chủ cửa hàng hoặc người bán. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thêm thông tin liên hệ vào cuối trang cửa hàng chỉ trong vài bước đơn giản.

Nội dung bài viếtA. Hiển thị đường dẫn tới trang Contact us
B. Thêm thông tin liên hệ vào cuối trang cửa hàng

A. Hiển thị đường dẫn tới trang Contact usTrước khi thêm thông tin liên hệ, bạn cần tạo trang Contact us và thêm vào menu cửa hàng. Vui lòng tham khảo hướng dẫn chi tiết trong bài viết này.

Phía cuối trang cửa hàng sẽ có một đường dẫn đến trang Contact Us.


Đối với chủ đề Roller


Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Themes. Chọn chủ đề bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào Customize.


Trong mục Footer, chọn block Menu bạn muốn chỉnh sửa, hoặc nhấp vào Add block > Menu để tạo một menu mới.


Trong Main menu, chọn menu có chứa trang Contact us.


Nhấp vào Save sau khi hoàn thành.

Đối với chủ đề Inside


Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Themes. Chọn chủ đề bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào Customize.


Trong mục Footer Content, chọn block Menu bạn muốn chỉnh sửa, hoặc nhấp vào Add block > Menu để tạo một menu mới.


Trong Menu, chọn menu có chứa trang Contact us.


Nhấp vào Save sau khi hoàn thành.

B. Thêm thông tin liên hệ vào cuối trang cửa hàngThông tin liên hệ sẽ được hiển thị đầy đủ ở cuối trang cửa hàng.Đối với chủ đề Roller


Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Themes. Chọn chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize.


Trong mục Footer, chọn block Page mà bạn muốn chỉnh sửa, hoặc chọn Add content > Page để tạo một trang mới.


Trong Content page, chọn Contact us.


Bạn cũng có thể tạo một trang mới bằng cách nhấp vào Create Page.


Nhấp vào Save sau khi hoàn thành.

Đối với chủ đề Inside


Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Themes. Chọn chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize.


Trong mục Footer Content, chọn block Page mà bạn muốn chỉnh sửa, hoặc chọn Add content > Page để tạo một trang mới.


Trong Page, chọn Contact us.


Bạn cũng có thể tạo một trang mới bằng cách nhấp vào Create Page.


Nhấp vào Save sau khi hoàn thành.

Bài viết liên quanTạo biểu mẫu liên hệ
Tổng quan về điều hướng website
Tổng quan về các trang trên website

Cập nhật vào: 19/10/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!