This article is also available in:
Để sử dụng tên miền của riêng bạn, bạn cần thêm bản ghi dạng như sau trong phần cài đặt DNS:

A (A record) trỏ đến 52.10.27.176
CNAME (CNAME record) trỏ đến connect.shopbase.com

Bạn có thể trỏ tên miền dạng tencongty.com, www.tencongty.com và dạng store.tencongty.com, bạn xác định dạng mình muốn kết nối và làm theo hướng dẫn phía dưới. Hướng dẫn dưới đây có thể cài đặt cho tên miền bạn mua ở bất kì website nào như name, namecheap, godaddy, chúng tôi sẽ lấy ảnh ví dụ của cloudflare. Ngoài ra bạn có thẻ tìm thấy hướng dẫn chi tiết bằng video ở phía dưới bài viết.

Thêm tiên miền dạng tencongty.com, www.tencongty.com

Đăng nhập vào tài khoản quản lý tên miền của bạn (VD: CloudFlare, Namecheap), vào mục cài đặt DNS:

Xóa các bản ghi cũ (nếu có). Bạn cần xóa bản ghi root (@/tencongty.com) và (www.tencongty.com) nếu website hiện đang được trỏ tới ngoài ShopBaseThêm các bản ghi mới như sau:

Để Bản ghi A (A record) tencongty.com / @ trỏ tới IP 52.10.27.176 của ShopBase
Bản ghi CNAME (CNAME record) www.tencongty.com trỏ tới connect.shopbase.com
Bạn có thể kiểm tra tại đây với bản ghi A (tencongty.com) và bản ghi CNAME (www.tencongty.com) để xem liệu các bản ghi đã được cập nhật chưa.

Nếu tên miền của bạn từ Cloudflare.com, bạn cần tắt proxy (chuyển hình đám mây màu cam thành màu xám hoặc DNS Only)

Thêm tiên miền dạng store.tencongty.com

Đăng nhập vào tài khoản quản lý tên miền của bạn (VD: CloudFlare, Name.com),vào mục cài đặt DNS:

Xóa các bản ghi cũ (nếu có). Bạn cần xóa bản ghi store.tencongty.com nếu website hiện đang được trỏ tới ngoài ShopBase

Thêm các bản ghi mới như sau:

Bản ghi CNAME (CNAME record) store.tencongty.com trỏ tới connect.shopbase.com

Nếu tên miền của bạn từ Cloudflare.com, bạn cần tắt proxy (chuyển hình đám mây màu cam thành màu xám hoặc DNS Only)

Video hướng dẫn
Trên Cloudflare

Trên GoDaddy


Sau khi thêm tên miền thành công

Sau khi đã hoàn thành, bạn cần chọn tên miền này là primary domain (là tên miền khách sẽ nhìn thấy khi vào trang web của bạn) bằng cách chọn Change primary domain. Việc kết nối thành công khi nút trạng thái chuyển sang Connected.Nếu có lỗi hoặc không vào website được

Nếu vì một lý do nào đó có lỗi xảy ra trong quá trình kết nối, bạn có thể chụp ảnh cài đặt DNS và gửi cho ShopBase chat support để chúng tôi có thể hỗ trợ kiểm tra kịp thời.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!