Bài viết này cũng có sẵn trong:
Khi bạn đã tạo xong feed sản phẩm, bạn có thể tải feed này lên catalogue của mình. Cách thực hiện như sau:

A. Tạo một catalogue (Nếu bạn chưa có)

Vào mục Catalogue Manager.

Lựa chọn category E-Commerce cho các mặt hàng bán online của bạn. Click Next.Chọn Upload Product Info. Click Create.B. Tải một dữ liệu feed lên catalogue

Đăng nhập vào giao diện Catalogue Manager. Lựa chọn catalogue bạn muốn đăng lên.

Vào Product data sources và đi tới mục Product Data Sources. Click Add productsChọn Use data feeds rồi click Next.

Thiết lập Set a Schedule . Bên dưới mục Add a Data Feed URL, paste đường dẫn product feed URL bạn đã tạo trên ShopBase admin > Products > Product feeds.Bạn có thể chỉnh Schedule Your Automatic UploadsFeed Name theo nhu cầu.

Trình duyệt của bạn có thể tự động điền tên người dùng (username) và mật khẩu Facebook tại mục Data Feed URL Login Details (Optional). Điều này là không cần thiết. Xin vui lòng xóa để 2 ô này trống dữ liệu.

Lựa chọn đồng tiền mặc định (default currency). Nếu bạn không điền giá theo mã tiền ISO trong file feed, đồng tiền mặc định sẽ hiện trên mọi quảng cáo và bài đăng với catalogue của bạn.

Click Start upload.

Vậy là bạn đã tải các sản phẩm lên catalogue thông qua feed thành công!
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!