Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bạn có thể quản lý tất cả các chương trình khuyến mãi trong cửa hàng của mình bằng cách chỉnh sửa các chi tiết các khuyến mãi như tên, ngày áp dụng khuyến mãi, mức khuyến mãi,... Bạn cũng có thể xóa khuyến mãi vĩnh viễn nếu bạn không muốn chương trình khuyến mãi đó tiếp tục. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý khuyến mãi hiện có trên trang quản trị ShopBase.

Nội dung bài viết

A. Chỉnh sửa khuyến mãi
B. Vô hiệu hóa hoặc kích hoạt lại khuyến mãi
C. Xóa khuyến mãi

A. Chỉnh sửa khuyến mãi

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Discounts. Chọn mục Codes (nếu bạn muốn chỉnh sửa các khuyến mãi thủ công) hoặc Automatic (nếu bạn muốn chỉnh sửa các khuyến mãi tự động).

Nhấp vào tên khuyến mãi mà bạn muốn chỉnh sửa.


Chỉnh sửa các thiết lập trong khuyến mãi đó. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết tạo khuyến mãi thủ côngtạo khuyến mãi tự động để hiểu thêm về các trường trong trang chỉnh sửa khuyến mãi.

Nhấp vào Save changes để lưu.

B. Vô hiệu hóa hoặc kích hoạt lại khuyến mãi

Bạn có thể tạm thời vô hiệu hóa sau đó kích hoạt lại khuyến mãi chưa hết hạn. Nếu khách hàng áp dụng mã khuyến mãi bị vô hiệu hóa vào giỏ hàng, thì họ sẽ nhận được thông báo lỗi.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Discounts, Chọn mục Codes (nếu bạn muốn vô hiệu hóa hoặc kích hoạt lại các khuyến mãi thủ công) hoặc Automatic (nếu bạn muốn vô hiệu hóa hoặc kích hoạt lại các khuyến mãi tự động).

Nhấp vào tên khuyến mãi mà bạn muốn vô hiệu hóa hoặc kích hoạt lại.


Nhấp vào Disable để vô hiệu hóa một khuyến mãi hoặc Enable để kích hoạt lại một khuyến mãi.

C. Xóa khuyến mãi

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Discounts. Chọn mục Codes (nếu bạn muốn xóa các khuyến mãi thủ công) hoặc Automatic (nếu bạn muốn xóa các khuyến mãi tự động).

Tích chọn các khuyến mãi mà bạn muốn xóa. Nhấp vào Actions, chọn Delete discounts.


Nhấp vào Delete để xác nhận.Bài viết liên quan

Hiểu về các loại khuyến mãi
Tạo mã khuyến mãi thủ công
Tạo khuyến mãi tự động
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!