Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Quản lý cài đặt ngôn ngữ trong cửa hàng

Bài viết này hướng dẫn bạn quản lý cài đặt ngôn ngữ trên cửa hàng, giúp trải nghiệm mua sắm trở nên liền mạch và toàn diện cho khách hàng trên toàn cầu.

Hướng dẫnTruy cập cài đặt ngôn ngữ: Từ trang quản trị, đi tới Settings > Languages.


Trạng thái ngôn ngữ: Có 2 danh sách trạng thái ngôn ngữ ở cửa hàng của bạn.

Published languages là những ngôn ngữ hiển thị cho khách truy cập trang web, cho phép khách hàng chọn và xem cửa hàng của bạn bằng ngôn ngữ mong muốn.


Trong số các ngôn ngữ có thể hiển thị, sẽ có 1 ngôn ngữ được gán là A default language, đây là ngôn ngữ của nội dung gốc bạn nhập (chủ đề, mô tả sản phẩm, blog, v.v.) và dùng làm ngôn ngữ nguồn cho bản dịch.


Unpublished languages là những ngôn ngữ không hiển thị với khách truy cập trang web và không xuất hiện trong trình chuyển đổi ngôn ngữ trên trang web của bạn.


Thêm ngôn ngữ mới: Để thêm ngôn ngữ mới, nhấp vào nút Add language.


Một popup sẽ xuất hiện để bạn có thể chọn nhiều ngôn ngữ. Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm ngôn ngữ cụ thể hoặc chọn từ danh sách có sẵn.


Nếu mục tiêu của bạn là thị trường Châu Âu, bạn có thể sử dụng chọn nhanh các ngôn ngữ để thêm vào thị trường Châu Âu.


Cuối cùng, nhấp vào Add languages để thêm ngôn ngữ bạn vừa chọn.


Để ẩn ngôn ngữ khỏi trang web của bạn, nhấp vào nút Unpublish.


Để hiển thị một ngôn ngữ chưa được kích hoạt, nhấp vào Publish.


Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ mặc định hiện tại sang ngôn ngữ khác bằng cách nhấp vào biểu tượng […] và chọn Set as default.

Tất cả nội dung bạn nhập theo cách thủ công trong trang quản trị và Website Builder sẽ được nhận dạng là ngôn ngữ mặc định.

Việc thay đổi ngôn ngữ mặc định của bạn sẽ không ảnh hưởng đến nội dung nhập gốc (Ví dụ: Thay đổi ngôn ngữ mặc định từ tiếng Anh sang tiếng Đức sẽ không làm thay đổi nội dung mô tả sản phẩm gốc bằng tiếng Anh mà bạn đã nhập ban đầu).


Nhấp vào Remove một ngôn ngữ và ngôn ngữ đó sẽ không hiển thị với khách truy cập trang web nữa.


Bài viết liên quanQuản lý cài đặt ngôn ngữ trong cửa hàng
Hiểu các tùy chọn dịch miễn phí và trả phí của ShopBase
Cài đặt phông chữ cho các ngôn ngữ ở ShopBase

Cập nhật vào: 25/03/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!