Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bạn thêm các biến thể vào một sản phẩm có nhiều tùy chọn, chẳng hạn như kích thước hoặc màu sắc. Mỗi sự kết hợp các tùy chọn cho một sản phẩm là một biến thể cho sản phẩm đó.

Trong bài viết này:

A. Thêm các biến thể

B. Thêm các biến thể vào một sản phẩm hiện có

C. Thêm một biến thể bằng cách sao chép một biến thể hiện có

D. Chỉnh sửa các biến thể cho một sản phẩm hiện có

E. Thay đổi thứ tự hiển thị của các tùy chọn

F. Chỉnh sửa tùy chọn của sản phẩm

G. Xóa một biến thể

A. Thêm các biến thể

Bạn có thể tạo tới 1000 biến thể cho một sản phẩm.

Mỗi sản phẩm có thể có tối đa 3 tùy chọn. Các tùy chọn có thể khác nhau từ sản phẩm này sang sản phẩm khác. Ví dụ: một sản phẩm có thể sử dụng kích thước, màu sắc và kiểu dáng và một sản phẩm khác có thể sử dụng trọng lượng, thành phẩm và vật liệu.

Thêm các biến thể trong khi bạn đang tạo một sản phẩm

Nếu bạn đang trong quá trình tạo sản phẩm, bạn có thể thêm các biến thể của sản phẩm đó cùng một lúc.

Hướng dẫn

Trong phần Variants của trang Add product, nhấp Add variant.Nhập tên cho tùy chọn, chẳng hạn như Kích thước, trong Option name. Khách hàng sẽ thấy tên này.

Trong Option values, nhập từng giá trị tùy chọn theo sau dấu phẩy, chẳng hạn như Nhỏ, Trung bình, Lớn. Khách hàng sẽ thấy các giá trị tùy chọn này khi họ đang chọn một biến thể. Khi bạn nhập dấu phẩy, các giá trị tùy chọn xuất hiện dưới dạng thẻ:Nếu các biến thể của bạn khác nhau theo nhiều cách, thì nhấp Add another option. Bạn có thể có tối đa 3 tùy chọn cho mỗi sản phẩm.

Khi bạn thêm các tùy chọn, một danh sách các biến thể xuất hiện với tiêu đề Modify the variants to be created. Bỏ chọn các ô tùy chọn nào bạn không bán. Bạn cũng có thể thêm giá, SKU và mã vạch cho các biến thể riêng lẻ hoặc sử dụng mặc định dựa trên chi tiết sản phẩm:Nhấp Save changes.

B: Thêm các biến thể vào một sản phẩm hiện có

Nếu bạn đã tạo một sản phẩm, bạn có thể thêm các biến thể cho nó.

Hướng dẫn :

Từ ShopBase admin, hãy truy cập Products.

Nhấp vào tên của sản phẩm.

Trong phần Variants , nhấp Add variant.

Nhập thông tin biến thể trong các trường. Nếu bạn nhập một giá trị tùy chọn mới trong phần Options , thì nó sẽ được tạo như một giá trị tùy chọn cho sản phẩm đó.

Nhấp Save changes.

C. Thêm một biến thể bằng cách sao chép một biến thể hiện có

Bạn có thể nhân đôi một biến thể để tiết kiệm thời gian khi thêm các biến thể tương tự, thay vì nhập lại cùng một chi tiết. Biến thể được sao chép có các chi tiết giống như biến thể ban đầu.

Trước khi bạn lưu một biến thể sao chép, bạn cần chỉnh sửa ít nhất một trong các giá trị tùy chọn của nó. Bạn không thể lưu một bản sao y hệt.

Hướng dẫn

Từ Shopify admin của bạn, đi đến Products.

Nhấp vào tên của sản phẩm yêu cầu một biến thể khác.

Trong phần Variants, nhấp vào Edit bên cạnh một biến thể tương tự để mở chi tiết.Nhấp Duplicate.Chỉnh sửa ít nhất một giá trị tùy chọn để tạo một biến thể duy nhất. Bạn có thể thêm một giá trị tùy chọn mới hoặc thêm một giá trị đã được sử dụng cho các biến thể sản phẩm.

Nhấp Save changes

E. Thay đổi thứ tự hiển thị của các tùy chọn

Khi khách hàng đang xem sản phẩm, họ sẽ thấy các tùy chọn biến thể theo một thứ tự cụ thể. Bạn có thể thay đổi thứ tự hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm.

Hướng dẫn :

Từ ShopBase admin, hãy truy cập Products.

Nhấp vào tên của sản phẩm bạn muốn chỉnh lại thứ tự biến thể.

Trong phần Variants của trang chi tiết sản phẩm, nhấp Reorder variants:Trong hộp thoại Reorder variants and options, nhấp và kéo tên tùy chọn để di chuyển nó đến một vị trí khác:Khi một khách hàng ở trên trang sản phẩm, họ sẽ thấy các tùy chọn cho sản phẩm này theo thứ tự bạn đặt.

Sau khi bạn có các tùy chọn đặt theo thứ tự bạn muốn, bạn có thể thay đổi thứ tự hiển thị của các giá trị tùy chọn. Nhấp và kéo một giá trị tùy chọn để di chuyển nó đến một vị trí khác:

Khi một khách hàng ở trên trang sản phẩm, họ sẽ thấy các giá trị tùy chọn cho từng tùy chọn theo thứ tự bạn đặt.Nhấp Save.

F. Chỉnh sửa tùy chọn của sản phẩm

Bạn có thể thêm, xóa hoặc chỉnh sửa các tùy chọn và giá trị tùy chọn từ trang chi tiết sản phẩm.

Hướng dẫn:

Từ ShopBase admin, hãy truy cập Products.

Nhấp vào tên của sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.

Trong phần Variants, nhấp Edit options. Thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào bạn cần:

Để thêm tùy chọn mới, nhấp vào Add another option và nhập tên tùy chọn và giá trị tùy chọn mặc định. Giá trị tùy chọn mặc định sẽ được áp dụng cho tất cả các biến thể hiện có. Bạn có thể có tối đa ba tùy chọn cho một sản phẩm.
Để thay đổi tên tùy chọn, nhấp vào nó và nhập tên mới.
Để xóa một giá trị tùy chọn, nhấp vào x bên cạnh nó. Bất kỳ biến thể với giá trị tùy chọn đó cũng sẽ bị xóa.
Để xóa một tùy chọn, hãy xóa tất cả trừ một trong các giá trị tùy chọn, sau đó nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh tùy chọn. Khi chỉ có một tùy chọn, bạn không thể xóa nó bằng cách chỉnh sửa các tùy chọn. Nếu bạn muốn bán một sản phẩm mà không có bất kỳ biến thể nào, thì bạn cần xóa tất cả các biến thể. (liên kết)

G. Xóa một biến thể

Khi bạn xóa một biến thể, nó sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Nếu bạn không muốn bán một sản phẩm với các biến thể nữa, thì bạn cần xóa tất cả các biến thể của nó, bao gồm cả mặc định. Nếu không, menu thả xuống để chọn một biến thể sẽ vẫn được hiển thị cho khách hàng của bạn. Để xóa nhiều biến thể cùng một lúc, hãy sử dụng một hành động hàng loạt.

Hướng dẫn :

Từ ShopBase admin của bạn, hãy truy cập Products.

Nhấp vào sản phẩm với biến thể mà bạn muốn xóa.

Trong Variants, nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh biến thểNhấp Delete.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!