Bài viết này cũng có sẵn trong:
Tại trang này:

A. Định dạng file review CSV là gì?
B. Làm cách nào để nhập reviews bằng một tệp CSV?


A. Định dạng file review CSV là gì?

Xem lại hướng dẫn của chúng tôi để hiểu về tệp CSV và cách tạo tệp CSV.

Xin lưu ý rằng dòng đầu tiên của file CSV sản phẩm cần bao gồm các tiêu đề trường được liệt kê trong bảng, theo cùng một thứ tự, mỗi tiêu đề được phân tách bằng dấu phẩy. Các dòng tiếp theo trong tệp phải chứa dữ liệu cho sản phẩm của bạn bằng cách sử dụng cùng các trường theo cùng một cách thức tương tự.

B. Làm cách nào để nhập reviews bằng một tệp CSV?

Các trình duyệt như Chrome chỉ cho phép tải lên các tệp trong vòng 30 giây. Các tệp CSV nặng có thể dẫn đến tải lên không thành công cùng với thông báo ngay sau đó. Để khắc phục điều này, bạn nên chia tệp thành các tệp có kích thước nhỏ hơn hoặc kết nối với mạng nhanh hơn. Các tập tin không nên quá 10 MB.

Hướng dẫn

Đi đến Product Reviews Admin của bạn và nhấp vào Get reviews > Import reviews (trong phần tệp CSV).Khi bảng popup xuất hiện, thả hoặc tải lên các tệp của bạn để bắt đầu nhập.Sau khi tệp CSV của bạn được tải lên, một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã sử dụng để thiết lập cửa hàng ShopBase.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!