Bài viết này cũng có sẵn trong:
Để thêm watermark vào ảnh sản phẩm, bạn cần vào admin dashboard và chọn mục Online Store > Watermark.

Bước 1: Chọn loại watermark.

Bạn có thể chọn giữa LogoText. Theo mặc định, watermark sẽ hiển thị logo store hoặc tên store, tuy nhiên bạn có thể tải lên môt logo khác hoặc thay đổi text của watermark ngay tại bước này.Bước 2: Chọn style cho watermark.

Đối với watermark dạng logo: Symbol Strips, Spatial Symbol, Grayscale Spatial Symbol hoặc Symbol Grid.
Đối với watermark dạng text: Text Strips hoặc Spatial Mark.

Khi bạn bấm vào từng lựa chọn, một preview cho watermark sẽ được hiển thị.Sau khi hoàn thành, bấm nút Save.

Step 3: Bước 3: Bật Watermark cho các campaign và bấm Save changes.Chỉ ảnh sản phẩm của những campaign được tạo sau khi watermark được kích hoạt mới hiển thị watermark (Ảnh sản phẩm của những campaign được tạo trước đó sẽ không hiển thị).

Watermark sẽ không được thêm vào ảnh sản phẩm được tải lên Google Merchant Center thông qua feed sản phẩm.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!