Bài viết về: Đơn hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Kiểm tra trạng thái của các khoản bồi hoàn/truy vấn

Khi khách hàng của bạn gặp vấn đề với khoản phí trên thẻ tín dụng, họ có thể liên hệ với ngân hàng để khiếu nại về khoản phí đó. Sau đó, ngân hàng sẽ thực hiện một khoản bồi hoàn hoặc truy vấn.

Nếu ngân hàng của chủ thẻ thực hiện khoản bồi hoàn, ngân hàng sẽ ngay lập tức trừ số tiền bị khiếu nại khỏi tài khoản của bạn. Ngân hàng của chủ thẻ cũng thu phí bồi hoàn từ bạn. Nếu ngân hàng của chủ thẻ thực hiện truy vấn, họ không thu tiền khiếu nại hoặc phí ngay lập tức.

Khi nhận được yêu cầu bồi hoàn/truy vấn, bạn có thể giải quyết bằng cách liên hệ trực tiếp với khách hàng, hoặc gửi bằng chứng liên quan đến đơn hàng từ trang quản trị cửa hàng. Sau khi gửi bằng chứng, bạn có thể kiểm tra trạng thái của khoản bồi hoàn/truy vấn trong trang quản trị ShopBase. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra trạng thái của khoản bồi hoàn/truy vấn chỉ trong một vài bước đơn giản.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Orders > All orders.


Đối với người dùng cổng thanh toán ShopBase PaymentsShopBase Marketplace Payments, bạn có thể nhấp vào tab Chargebacks & Inquiries để xem các đơn hàng có khoản bồi hoàn và truy vấn có trạng thái mở. Tại đây, bạn cũng có thể xem ngày đến hạn của từng khoản bồi hoàn và truy vấn.


Tab này chỉ áp dụng cho người dùng cổng thanh toán ShopBase Payments và ShopBase Marketplace Payments.
Bạn cần gửi bằng chứng cho những đơn hàng này đúng hạn để tránh bỏ lỡ ngày đến hạn và tranh chấp có thể bị thua. Vui lòng tham khảo hướng dẫn chi tiết trong bài viết này về cách gửi phản hồi bồi hoàn.

Nếu bạn muốn xem và quản lý các đơn hàng cụ thể có trạng thái bồi hoàn và/hoặc truy vấn, nhấp vào More filters và chọn Chargeback status và/hoặc Inquiry status. Tại đây, chọn các trạng thái bạn muốn lọc và nhấp vào Apply:

Any: Để lọc ra tất cả các đơn hàng có yêu cầu bồi hoàn/truy vấn.
Open: Để lọc ra các đơn hàng có yêu cầu bồi hoàn/truy vấn với trạng thái mở.
Submitted: Để lọc ra các đơn hàng có phản hồi bồi hoàn đã gửi thành công.
Won: Để lọc ra các đơn hàng có khoản bồi hoàn/truy vấn thắng.
Lost: Để lọc ra các đơn hàng có khoản bồi hoàn/truy vấn thua.


Bạn cần gửi bằng chứng cho những đơn hàng này đúng hạn để tránh bỏ lỡ ngày đến hạn và tranh chấp có thể bị thua. Vui lòng tham khảo hướng dẫn chi tiết trong bài viết này về cách gửi phản hồi bồi hoàn/truy vấn.
Chọn đơn hàng bạn muốn xem trạng thái bồi hoàn. Khoản bồi hoàn có thể ở một trong các trạng thái sau:

Open: Không có phản hồi được gửi. Bạn cần nhấp vào Submit response để thêm bằng chứng và gửi phản hồi.

Khoản truy vấn đang mở - Thiết lập tự động gửi phản hồi được bật

Khoản truy vấn đang mở - Thiết lập tự động gửi phản hồi được tắt
Submitted: Phản hồi đã được gửi thành công và đang trong quá trình xét duyệt.


Won: Kết quả bồi hoàn/truy vấn đã được giải quyết và bạn đã thắng.


Lost: Kết quả bồi hoàn/truy vấn đã được giải quyết và bạn đã thua.


Nếu truy vấn bị thua do thiếu bằng chứng hoặc bị quá hạn, truy vấn đó sẽ trở thành một khoản bồi hoàn mở.

Bài viết liên quanGửi phản hồi bồi hoàn/truy vấn
Giải thích các phản hồi về bồi hoàn

Cập nhật vào: 31/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!