Bài viết này cũng có sẵn trong:
Khoản bồi hoàn (tiếng anh gọi là chargeback) là khoản phí được trả lại thẻ thanh toán sau khi khách hàng tranh chấp thành công về một giao dịch mua hàng trên bảng sao kê tài khoản hoặc báo cáo giao dịch. Khách hàng có thể yêu cầu nhận khoản bồi hoàn trong nhiều trường hợp khác nhau. Bạn có thể giải quyết các yêu cầu bồi hoàn bằng cách trực tiếp liên hệ với khách mua hàng, hoặc gửi bằng chứng liên quan đến đơn hàng từ trang quản trị cửa hàng. Sau khi gửi bằng chứng, bạn có thể kiểm tra trạng thái của yêu cầu bồi hoàn đó trong trang quản trị ShopBase. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các bước kiểm tra trạng thái bồi hoàn chỉ trong một vài bước đơn giản.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Orders > All orders.


Lọc những đơn hàng có yêu cầu bồi hoàn bằng cách nhấp vào More filters > Chargeback and inquiry status.

Để lọc tất cả đơn hàng có yêu cầu bồi hoàn, chọn Any > Apply.


Để lọc đơn hàng có yêu cầu bồi hoàn với trạng thái mở (chưa có phản hồi cho bồi hoàn), chọn Open > Apply.

Bạn cần gửi bằng chứng cho những đơn hàng này đúng hạn để tránh bỏ lỡ ngày đến hạn và tranh chấp có thể bị thua. Vui lòng tham khảo hướng dẫn chi tiết trong bài viết này về cách gửi phản hồi bồi hoàn.


Để lọc những đơn hàng được gửi phản hồi bồi hoàn thành công, chọn Submitted, Won,Lost > Apply.


Chọn đơn hàng bạn muốn xem trạng thái bồi hoàn. Khoản bồi hoàn có thể ở một trong các trạng thái sau:

Open: Chưa gửi phản hồi bồi hoàn. Nhấp vào Submit response để thêm bằng chứng và gửi phản hồi bồi boàn.

Khoản bồi hoàn đang mở - Thiết lập tự động gửi phản hồi bồi hoàn được bật

Khoản bồi hoàn đang mở - Thiết lập tự động gửi phản hồi bồi hoàn được bật
Submitted: Phản hồi bồi hoàn đã được gửi thành công và đang trong quá trình xét duyệt.


Won: Khoản bồi hoàn này đã thắng.


Lost: Khoản bồi hoàn này đã thua.Bài viết liên quan

Cách gửi phản hồi bồi hoàn cho các đơn hàng thanh toán qua cổng ShopBase Payments
Giải thích các phản hồi về bồi hoàn
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!