Bài viết này cũng có sẵn trong:
ShopBase Balance là tài khoản tín dụng được dùng để nhận thanh toán từ khách hàng (ví dụ như các đơn hàng được xử lý qua PrintBase) hoặc trả thanh toán cho các khoản phí và dịch vụ cho ShopBase. Với mỗi tài khoản ShopBase Balance nhận tiền hoặc bị trừ tiền, sẽ có 1 hóa đơn (invoice) được tạo. Trong mỗi hóa đơn sẽ có các giao dịch để thế hiện từng biến động cộng/trừ của hóa đơn đó. Thông thường mỗi hóa đơn sẽ gắn với 1 giao dịch. Nhưng với các hóa đơn có liên quan đến việc hoàn tiền đơn hàng thì sẽ có 2 giao dịch.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra lịch sử giao dịch của tài khoản ShopBase Balance chỉ trong một vài bước đơn giản!

Nội dung bài viết

A. Xem các hóa đơn
B. Xem các giao dịch

A. Xem các hóa đơn

Tại trang quản trị ShopBase, nhấp vào tên tài khoản ở góc dưới cùng bên trái của trang và chọn Balance để truy cập trang ShopBase Balance.


Trong mục Balance, chọn View invoices.


Trang Invoices sẽ hiển thị các thông tin sau:


Last release: Tổng số tiền được chuyển trước đó từ mục Available soon sang Available to payout. Bạn có thể thanh toán số tiền này hoặc sử dụng để thanh toán phí trên ShopBase.
Next release: Tổng số tiền sẽ được chuyển từ mục Available soon sang Available to payout trong ngày dự kiến.
Shop domain: Tên miền của cửa hàng phát sinh hóa đơn.
Content: Nội dung của hóa đơn.
Amount: Số tiền của hóa đơn.
Status: Trạng thái của hóa đơn.
Created date: Ngày hóa đơn được tạo.
Latest transaction date: Ngày giao dịch cuối cùng trong hóa đơn được thực hiện.

Bạn có thể lọc hóa đơn theo cửa hàng, ngày, hoặc các điều kiện khác bằng cách nhấp vào More filter với các bộ lọc như Invoice (hóa đơn), Status (trạng thái), và Amount (số tiền).B. Xem các giao dịch

Tại trang quản trị ShopBase, nhấp vào tên tài khoản ở góc dưới cùng bên trái của trang và chọn Balance để truy cập trang ShopBase Balance.


Trong mục Balance, chọn View transactions.


Trang Transactions sẽ hiển thị các thông tin sau:


Shop domain: Tên miền của cửa hàng phát sinh hóa đơn.
Invoice: Nội dung của hóa đơn liên quan của giao dịch.
Amount: Số tiền của giao dịch.
Balance: Ghi nhận số dư tại thời điểm giao dịch. Số dư chỉ được ghi nhận khi giao dịch được thanh toán thành công.
Status: Trạng thái của giao dịch.
Created date: Ngày giao dịch được tạo.
Available date: Ngày giao dịch sẽ có sẵn để thanh toán.

Bạn có thể lọc hóa đơn theo cửa hàng, ngày, hoặc các điều kiện khác bằng cách nhấp vào More filter với các bộ lọc như Invoice (hóa đơn), Status (trạng thái), Amount (số tiền), và Funding source (nguồn tiền).


Bạn có thể xuất các giao dịch theo bộ lọc hiện tại bằng cách nhấp vào Export transactions. Nếu có nhiều hơn 50 giao dịch, bạn sẽ nhận được tệp đã xuất trong email mà bạn sử dụng để đăng nhập vào cửa hàng (Email này phải là của chủ cửa hàng hoặc tài khoản nhân viên được cấp quyền truy cập mục Balance).Bạn có thể nhấp vào từng giao dịch để xem chi tiết và nguồn tiền cụ thể. Nhấp vào nút bên cạnh mỗi nguồn tiền để xem trang hóa đơn của giao dịch đã chọn.Bài viết liên quan

Tổng quan về ShopBase Balance
Những điều cần biết về ShopBase Balance
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!