Bài viết về: Tài khoản
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Kích hoạt thông báo đẩy trên thiết bị Android cho ứng dụng ShopBase

Việc bật thông báo đẩy trong ứng dụng di động ShopBase giúp bạn cập nhật thông tin liên quan đến những thay đổi và tình trạng đơn hàng nhanh nhất. Đối với thiết bị sử dụng Android 13 trở lên, vui lòng theo dõi bài viết này để biết thêm chi tiết về cách kích hoạt thông báo đẩy.

Hướng dẫn



Vào Google Play Store, tìm kiếm ứng dụng di động ShopBase > nhấp vào Install.


Sau khi ứng dụng ShopBase được cài đặt, truy cập Settings trên thiết bị di động của bạn, nhấp vào Apps > ShopBase.

Truy cập Settings > Apps
Ở Apps, nhấp ShopBase
Kích hoạt Allow notification để bật thông báo đẩy.


Truy cập ứng dụng ShopBase trên thiết bị di động > nhấp vào Store > Settings.


Bật thông báo cho cửa hàng mong muốn.


Bạn có thể tạo đơn hàng thử nghiệm để kiểm tra cách hoạt động của thông báo đẩy. Vui lòng truy cập bài viết này để biết thêm thông tin.

Bài viết liên quan



Tạo đơn hàng thử nghiệm trên ShopBase
Thử nghiệm đơn hàng không sử dụng chế độ thử nghiệm trên PrintBase và PlusBase
Đặt đơn hàng thử nghiệm với cửa hàng PrintBase
Đặt đơn hàng thử nghiệm với cửa hàng PlusBase

Cập nhật vào: 23/11/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!